preloader

Bilgimizi paylaşmaya gönüllüyüz.

Şiddetin Yüzleri
05.04.2022

Şiddetin Yüzleri

     Dünya üzerinde şiddetle karşılaşmamış, şiddete tanık olmamış, şiddete maruz kalmamış, şiddet kültürünü beslememiş, şiddet uygulamamış veya bunlardan sadece biriyle dahi olsa muhattap olmamış bir canlı var mıdır diye düşündüm bu yazıyı yazmaya başlamadan önce, cevabım ise hayır oldu. Yaşamlarımı...

Devamını Oku
Milgram Deneyi Nedir?
13.02.2022

Milgram Deneyi Nedir?

     Milgram deneyi, insanların kendi ahlaki ve vicdani değerleriyle çelişse bile, otorite sahibi kişilere boyun eğmeye ne kadar istekli ve hazır olduklarını ölçen bir deneydir.     Yale Üniversitesi psikologlarından Stanley Milgram, Yahudi Soykırımı suçlularından Adolf Eichmann’ın yakalanıp yargıla...

Devamını Oku
Komik bir Baş Etme Mekanizması: Mizah
13.02.2022

Komik bir Baş Etme Mekanizması: Mizah

     Eski Yunancada ‘gülme, kahkaha’ anlamına gelen ‘gelo, gelos, gelao, geloto’ ve ‘logy’ (bilim) kelimelerinden oluşan, ‘gülme bilimi’ olarak adlandırılan gelotoloji (gelotology) gülme ve mizah araştırmalarını kapsayan bir disiplindir. Gelos, ‘sağlık’ anlamındaki Yunanca ‘hele’ sözcüğünden tür...

Devamını Oku
Duygusal Olan Kadın mı, Erkek mi?
18.01.2022

Duygusal Olan Kadın mı, Erkek mi?

     Kadınlar mı daha duygusal, yoksa erkekler mi? Bu sorunun cevabı bunun nasıl ölçüldüğüne ve tarafların kendilerini ifade etme biçimlerine göre değişkenlik gösterebilir.  Evrimsel bir bakış açısına göre, duygularda bazı cinsiyet farklılıkları olması muhtemeldir. Gerçekten de erkeklerin ve kadınla...

Devamını Oku
Empatinin Gelişimi
30.12.2021

Empatinin Gelişimi

     Empati, kişinin bir başka kişinin ifadesini veya içinde bulunduğu durumu temel alarak diğerinin duygusal durumunu anlamaya çalışması ve duruma onun gözünden bakabilme becerisidir (LaMb & Keller, 1991). Diğer bir ifadeyle, bir kişinin kendisini karşısındaki diğer bir kişinin yerine koyarak o...

Devamını Oku
Burari Vakası
23.12.2021

Burari Vakası

      Psikoz kişiyi gerçeklikten koparan, konuşma, düşünce içeriği ve davranışlarda ciddi bozulmaların olduğu semptoma verilen genel addır. Psikotik bozukluk psikozla yani psikotik belirtilerle seyreden hastalıklara denir. Paylaşılmış psikotik bozukluk ise birbiriyle yakın ilişkide olan iki yada dah...

Devamını Oku