El ele vermeye gönüllüyüz.

Gönüllü Psikolog

gonullupsikolog.org, COVID-19 pandemisi döneminde kurulmuş, bu dönemde sağlık çalışanları başta olmak üzere, Covid-19' dan birincil etkilenen ve bu dönemde çalışmaya mecbur olan meslek grupları (market çalışanları, belediye ekipleri, güvenlik ve risk yönetim ekipleri gibi) ve Covid-19 pozitif tanısı almış ya da ailesinde hastalığı geçirmiş/kayıp yaşamış bireyleri psikolojik destek sağlama amacıyla, gönüllü psikologlarla bir araya getiren bir kolektif psikolojik dayanışma hareketidir.

Oluşumumuz pandemi dönemi sonrasında da, toplumsal faydaya yönelik çalışmalarına fizyolojik yahut psikolojik şiddete uğrayan kadınlara ve farklı ihtiyaç sahibi dezavantajlı gruplara gönüllü psikolojik destek vermeye istekli gönüllü uzmanlarla bir araya getiren ve bu minvalde farklı projeler gerçekleştiren bir yapı olarak devam edecektir.

Topluma sağlayabileceğimiz faydanın, bireysel psikolojik destek çalışmaları yanında pek çok farklı alanda, gönüllü projeyi hayata geçirerek de kat kat artacağının bilincinde olarak; uzman başvuruları; ‘Psikolojik Destek Ekibi‘ ve ‘Proje Geliştirme Ekibi’ olmak üzere, iki ana çerçevede değerlendirilmektedir.

Proje Geliştirme Ekibi Gönüllüleri, belirli temalar üzerinde yoğunlaşarak, farklı hedef gruplar (anne-babalar, çocuklar, öğretmenler, vb.) ile ilgili projeler üretmeyi hedefleyen uzmanlardan oluşurken, Psikolojik Destek Ekibi Gönüllüleri ise proje çerçevesinde uygunluk kriterlerini sağlayan danışanlarla psikolojik destek çalışmalarını yürütmektedirler.

Psikolojik destek sağlayan gönüllü uzmanlarımız, danışan gördükleri süreçte, farklı bakış açılarının zenginliklerinden beslendikleri “Akran Süpervizyon” toplantılarına katılmaktadırlar.

Proje geliştirme çalışmaları çatısı altında ise gönüllü uzmanlarımızla bireylerin akademik referanslı ve doğru bilgilere ulaşmasını sağlayarak değer üreten bir dijital “Psikolojik İçerik Kütüphanesi” oluşturma yolunda ilerlenmektedir. Blog kısmımızda yer alan içerikler "Psikolojik İçerik Kütüphanesi" projemiz bünyesindedir. Bu projemiz ile toplumda psikoloji okur-yazarlığını artırmayı, alandaki bilgi kirliliğinin önüne geçmeyi, bilimsel/kanıta dayalı psiko-sosyal ve psikolojik temelli içerikleri daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlamaktayız.

Yaşamımıza anlam katmanın bir yolu olduğuna inandığımız, kendimizden öte bir faydaya yönelik gayretimizde bizimle buluştuğunuz için çok teşekkür ederiz.

Gonullupsikolog.org, kolektif psikolojik destek hareketi