preloader

Bilgimizi paylaşmaya gönüllüyüz.

Çocukluk Çağı Depresyonu
23.04.2021

Çocukluk Çağı Depresyonu

Depresyon, günümüzde özellikle de biz yetişkinlerin sıklıkla kullandığı bir kelimedir. Hepimizin zaman zaman depresif hissettiği ve hatta “depresyona girdiğini” düşündüğü olmuştur. Peki, bu depresyon sadece biz yetişkinlere özel bir şey midir yoksa çocuklarda da görülebilir mi? Depresyon derken aslı...

Devamını Oku
Kleptomani Nedir?
17.04.2021

Kleptomani Nedir?

     Toplumda genelde ‘çalma hastalığı’ olarak bilinen kleptomani bir dürtü kontrol bozukluğudur. Kleptomani kelimesi köken olarak Yunancadan gelir ‘Kleptes’ yani hırsız anlamına gelmektedir. Kleptomani, kişisel kullanım ya da parasal değeri için gereksinme duyulmayan nesneleri çalmaya yönelik dürtü...

Devamını Oku
İşkoliklik Üzerine
21.03.2021

İşkoliklik Üzerine

     ‘İşkolik’ kelimesi 1971 yılından beri psikoloji alanında kullanılmakta olup “Gerekli olmadığında bile uzun saatler çalışma zorlantısı”, “iş bağımlılığı” gibi çeşitli tanımlamalara sahiptir (Oates, 1971). Daha kapsamlı olarak Clark (2016), işkolikliği “kişinin kendine içsel bir baskı oluşturması...

Devamını Oku
Hayvan Destekli Terapi ve Hayvanların İnsan Psikolojisi Üzerindeki Olumlu Etkileri
06.03.2021

Hayvan Destekli Terapi ve Hayvanların İnsan Psikolojisi Üzerindeki Olumlu Etkileri

     İnsan ve hayvan etkileşimi ilk çağdan günümüze kadar uzanan bir ilişkidir. Eski çağ insanları hayvanları birer yoldaş ve koruyucu olarak görmüş, yön ve iz bulma gibi durumlarda yardım alarak hayvanlar ile iletişime sıklıkla başvurmuşlardır. Zamanla insan-hayvan birlikteliği gelişmiş, hayvanları...

Devamını Oku
Ayla (Hare) Etkisi
05.03.2021

Ayla (Hare) Etkisi

     Ayla etkisi; Bir kişi hakkında edindiğimiz olumlu ya da olumsuz izlenimlerin, o kişi ile ilgili gelecek beklentilerimizi ve çıkarımlarımızı etkilemesidir. (ayla-hare; meleklerin başının etrafındaki ışıktır, belirleyici bir etki anlamında kullanılmaktadır). Bir kişiyi ‘iyi’ bir kişi olarak algıl...

Devamını Oku
Duygusal İhmal: Yetişkin Psikopatolojilerinin Görünmeyen Yüzü
04.03.2021

Duygusal İhmal: Yetişkin Psikopatolojilerinin Görünmeyen Yüzü

   İhmal kavramı başlı başına ele alındığında bir şeye ya da kişiye gereken ilgiyi ve önemi göstermemek şeklinde tanımlanabilir. Yetişkin bir birey için ise ihmal edilmek kimi zaman bertaraf edilebilecek bir durum olabilir. Fakat bu bir çocuk için söz konusu değildir. Onun öncelikle ve özellikle bak...

Devamını Oku