preloader

Bilgimizi paylaşmaya gönüllüyüz.

Otizm ve Oyun Terapisi
02.04.2022

Otizm ve Oyun Terapisi

 Otizme Dair Kısa Bir Bakış Otizm tanısı almış bireyler, sosyal ilişkilerinde ve bireyler ile kurdukları iletişimde birtakım sorunlar yaşamakla birlikte yineleyen davranışlar, ilgi alanların kısıtlı olması gibi bir takım sosyal, bilişsel gelişim farklılıklarına sahiptir. APA’e (2013) göre, otizm ayn...

Devamını Oku
Savaşın Sıcağında Çocuklar
20.03.2022

Savaşın Sıcağında Çocuklar

Dünyanın dört bir yanındaki silahlı çatışma, çocukları kendi arka bahçelerinde etkiliyor.  Londra merkezli Uluslararası Koalisyonun Çocuk Asker Kullanımını Durdurmak için Haziran ayında yayınladığı bir rapora göre, 80'den fazla ülkede yaklaşık 300.000 çocuğun silahlı çatışmaya katıldığı - silah taşı...

Devamını Oku
Savaş Psikolojisi ve Çocuk Psikopatolojisine Etkileri
18.03.2022

Savaş Psikolojisi ve Çocuk Psikopatolojisine Etkileri

       Asker kaybı. Asker kalbi. Amerikan İç Savaşı' nda askerlerde savaş esnasında görülen birtakım semptomlar (fiziksel ve psikolojik tükenmişlik hali) askeri otoriteleri endişelendirmiş (askeri gücün kaybı hususunda) ve psikoloji bilimine ihtiyaç duyulmuştur. Bunu daha sonra Birinci ve İkinci Dün...

Devamını Oku
Kadın Olmak
12.03.2022

Kadın Olmak

     Noksan veya eksik olma durumu kusurlu olmakla bağdaştırıldığında, kusursuzluk ve mükemmellik algısı başarı ile özdeşleştirillebilir (Özge Uğurlu,2015). Bu olgunun,toplumun başarı algısı üzerinde baskıcı bir etkiye sahip olduğunu gözlemleyebiliriz. Bu etkinin günümüzdeki yansımaları ise cinsiyet...

Devamını Oku
Beden Dismorfik Bozukluğu (Beden Algısı Bozukluğu) Nedir?
09.03.2022

Beden Dismorfik Bozukluğu (Beden Algısı Bozukluğu) Nedir?

Çağımızın getirdiği yaygın sosyal medya ağları etrafımızda tek tip insanlar görmeye başlamamıza neden oldu. Neden oldu diyorum çünkü bu insan psikolojisi için pek iyi bir deneyim değil. Kadınlar ve erkekler için çizilmiş ideal fiziksel görünüşler her gün binlerce fotoğraf, video, ve / veya dergi ka...

Devamını Oku
Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Bağlamında Psikolojik Sağlamlık
09.03.2022

Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Bağlamında Psikolojik Sağlamlık

     Psikolojik sağlamlık, zorlu şartlara rağmen bireyin bu istenmeyen zorlu şartları olumlu bir şekilde atlatması ve adapte olabilmesidir. Bir beceri ve psikolojik bir faktör olarak açıklanmakla beraber bu kavramın, bireyin gelişimini devam ettirmesi açısından yararlı olma, istenmeyen bir durumla b...

Devamını Oku