preloader

Bilgimizi paylaşmaya gönüllüyüz.

Anormal Nedir?
17.05.2021

Anormal Nedir?

21. yüzyılda insana verilen önemin artması, psikolojik gelişmeler derken artık her insanın özel ve biricik olduğuna olan inancın gücüyle geçmiş çağlarda belirli çizgileri olan anormal ve normal kavramları da iyice birbirine dolandı. “Anormal” normdan uzaklaşmak şeklinde tanımlandığında, normlar tari...

Devamını Oku
Çatışmaların Getirisi: Psikolojik Yıkım
16.05.2021

Çatışmaların Getirisi: Psikolojik Yıkım

     Savaş ve çatışma olgusu, bireyin varlığına yönelen en yıkıcı eylemlerin başında gelir. İnsanı ve onun birikimini yok ederek geçmişten geleceğe büyük acılara sebep olan bu durum, yaşamın birer gerçeğidir. Peki insanlar, barış içinde yaşamakta neden bu kadar zorlanır? Bu soru; evrimsel, biyolojik...

Devamını Oku
Bilinç Nedir? Bilinçdışı Nedir?
11.05.2021

Bilinç Nedir? Bilinçdışı Nedir?

Yaşadığımız gezegende, bizi tüm diğer canlılardan ayıran şeylerden biri, bir bilince sahip olduğumuzun bilincinde olmamızdır. Bilinç, en basit ve genel tanımıyla insanın kendisinin, verdiği kararlarının, düşüncelerinin ve çevresinde olup bitenin farkında olmasıdır. Peki psikoloji, bilinci ve bilinçt...

Devamını Oku
Türk Toplumunda Yüceltilen Erkeklik ve Kadına Yönelik Şiddet İlişkisi
10.05.2021

Türk Toplumunda Yüceltilen Erkeklik ve Kadına Yönelik Şiddet İlişkisi

Ataerkil, erkek egemen, toplumlarda düzenin, değerlerin, kuralların, baskınlığın ve hayat disiplinin içerisinde yoğunlukla erkek elini görürüz. Erkeğin egemenlik kurup, güç göstergesi yapmaya mecbur olduğu günlük hayat pratiklerinde kadınların erkeklere göre daha pasif kaldığını/pasif bırakıldığını...

Devamını Oku
İşitme Engeli ve Psikoterapi
10.05.2021

İşitme Engeli ve Psikoterapi

Bir bireyin işitme yetersizliği yaşaması; dil alanını, diğer bağlantılı gelişim alanlarını ve kişinin etkileşim kurmasını olumsuz yönde etkilemektedir. Özellikle işitme engelli bireyler terapi sürecine girdiklerinde birçok zorlukla karşılaşırlar. İşitme kaybı, duyma ile ilgili ses kaynağının yerini...

Devamını Oku
Körlük ve Psikoterapi
10.05.2021

Körlük ve Psikoterapi

Görme, bireylerin ruhsal ve bilişsel gelişimleri başta olmak üzere bütün gelişim alanlarına etki eden önemli bir duyudur. Körlüğün tanımı iki açıdan ele alınarak açıklanabilir. Bunlar yasal ve eğitsel tanımlardır. Yasal tanım tıp alanında çalışanlar tarafından kullanılır. Eğitsel tanım ise eğitimcil...

Devamını Oku