preloader

Bilgimizi paylaşmaya gönüllüyüz.

Alkol Kullanım Bozukluğu Nedir?
03.12.2020

Alkol Kullanım Bozukluğu Nedir?

Toplumumuzun bazı kesimlerinde alkol kullanımına karşı negatif bir tutum olması sebebiyle alkol kullanan herkesin bağımlı olduğu gibi bazı yanlış kanılar mevcut. Halbuki alkol kullanan herkeste alkol kullanım bozukluğu görülmediği gibi aslında insanların büyük çoğunluğu sınırlı düzeyde alkol alır v...

Devamını Oku
‘’Lütfen Beni Terk Etme!’’ - Terk Edilme Şeması
01.12.2020

‘’Lütfen Beni Terk Etme!’’ - Terk Edilme Şeması

Şemalar, bebeklikten itibaren başlayarak gelişen, kişinin kendisi ve çevresi ile ilgili oluşturduğu yaygın inanışları, kalıplarıdır. Her insan mizaç özellikleriyle dünyaya gelir. Yaşamı devam ettikçe gördüklerini, duyduklarını, hissettiklerini kaydeder ve anlamlandırır. Mizaç özelliklerinin üzerine...

Devamını Oku
Bulimia Nervoza Nedir?
30.11.2020

Bulimia Nervoza Nedir?

Yeme bozuklukları, bireyin hayatını tehdit edebilecek boyuta gelebilen, kişinin psikolojisini ve bedensel sağlığını olumsuz etkileyen ve ergenlik-erken yetişkinlik dönemlerinde ortaya çıkabilen bir bozukluktur. Yeme bozuklukları cinsiyet ayrımının oldukça fazla görüldüğü tanı gruplarından biridir....

Devamını Oku
Şizofreni Nedir?
27.11.2020

Şizofreni Nedir?

Popüler kültürde ve halk arasında kullanılan genel bir “deli” kavramı vardır. Bu şekilde tanımlanan insanlar, diğer herkes gibi olmayan, şaşırtıcı ve anlamsız gelen hareketlerde bulunan, kendisinden her şey beklenebilecek, tehlikeli, aklı yerinde olmayan bir takım insanlar olarak düşünülür. Şizofren...

Devamını Oku
EMDR Terapisinin Bazı Kullanım Alanları - EMDR Yazı Dizisi
26.11.2020

EMDR Terapisinin Bazı Kullanım Alanları - EMDR Yazı Dizisi

Son yıllardaki çalışmalar, disosiyatif bozukluklar, konversiyon bozukluğu, kronik ağrı, otoimmün rahatsızlıklar, dolaşım sistemi hastalıkları gibi birçok hastalık ile travmatik olaylar arasındaki bağlantılara dikkat çekmektedir. Ruh sağlığı çalışanlarının travmaya yönelik girişimlerinde ilaç tedavi...

Devamını Oku
EMDR’ın Özel Durumlar için Protokolleri - EMDR Yazı Dizisi
21.11.2020

EMDR’ın Özel Durumlar için Protokolleri - EMDR Yazı Dizisi

EMDR özenle ve dikkatli bir şekilde tanımlanmış bir tedavi planı gerektirmektedir. Terapist, danışanın öyküsünü aldıktan ve danışanı hazırladıktan sonra değerlendirme yapmalı, önemli ve çalışılacak unsurları belirlemeli ve yazı dizimizin ilk iki yazısında detaylı olarak anlatılan standart prosedürl...

Devamını Oku