Yeme bozuklukları, bireyin hayatını tehdit edebilecek boyuta gelebilen, kişinin psikolojisini ve bedensel sağlığını olumsuz etkileyen ve ergenlik-erken yetişkinlik dönemlerinde ortaya çıkabilen bir bozukluktur. Yeme bozuklukları cinsiyet ayrımının oldukça fazla görüldüğü tanı gruplarından biridir. Yeme bozukluklarının kadınlarda görülme olasılığı 1/10, erkeklerde görülme olasılığı ise 1/6 oranında seyretmektedir. Yeme bozukluklarının en çok görülen alt bozuklukları anoreksiya nervoza ve bulimia nervozadır(Gönenir Erbay ve Seçkin, 2016; Gürdal Küey, 2008). Biz bu yazımızda Bulimia Nervoza belirtileri, nedenleri ve tedavisi konuları üzerinde duracağız.


Bulimia Nervoza, bireyin çok kısa zamanda aşırı yemek yeme davranışı göstermesiyle ortaya çıkan bir yeme bozukluğu türüdür. Kişi sonrasında yaptıklarından pişmanlık duyarak kilo alacağı korkusuyla kendini bilerek ya da bilmeyerek kusturma, aşırı spor yapma gibi davranışlar sergiler. Bireyin yaşadığı pişmanlık, suçluluk ve depresif duygular kişinin psikolojik olarak zorlanmasına neden olur. Stres yaratan durumlar sonrasında tekrarlanan yeme atakları ile kişi bu davranışlarını tekrarlamaya devam eder. Böylece bir kısır döngünün içinde birey yaşamını sürdürmeye başlar(Gönenir Erbay ve Seçkin, 2016).


Bu bozukluğun, DSM-V’e (2013) göre belirtileri, bireyin kısa bir süre zarfından yiyebileceğinden çok daha fazlasını yemesi ve kendini durduramaması, kilo almasını engellemek adına kendini kusturmalaksatif ilaç kullanımı, yemek yememe ve aşırı spor yapma davranışları sergilemesidir.


Bulimia Nervoza'nın nedenleri arasında; kişinin beyninin bazı bölümlerindeki farklılıklar, genetik eğilim, kişinin mizacı ve kişilik özellikleri, ebeveynlerinin çocuk yetiştirme şekilleri, bireyin içinde yaşadığı kültür, bireyin travmatik yaşantısının olup olmaması ve kişinin beden algısı bu bozukluğa sebep olan etmenlerdir(Oğuz, 2017).


Bulimia Nervoza’nın tedavisinde kişinin bir sorun olduğunun farkında olması oldukça önemlidir. Bu bozukluğa sahip bireyler bir hastalığının olmadığını düşünürler. Tedavi olmak istediklerine karar verdikleri zamanlar da ilaçların ve sağlıklı beslenme düzeninin onlara kilo aldıracaklarını düşündükleri için tedaviye karşı direnirler. Kişi iyileşmek istediğine karar verdiği zaman tedaviye olumlu yanıt vermeye başlar, tedavi devam ettikçe yeme atakları ve kusma, aşırı egzersiz gibi davranışlarda azalma görülür. Bulimia Nervoza tanısı alan kişilerin uygun bir tedavi programıyla iyileşme oranları %70’dir. Bu sorunun tedavisinde herkese uygun bir tedavi yöntemi şu ana kadar geliştirilememiştir. Kişiye uygun psikoterapi, aile terapisi, psikofarmakoloji desteği ve bir diyetisyenin iş birliği ile Bulimia Nervoza tedavi edilebilir (Gürdal, 1999).

 

Kaynakça:

Amerikan Psikiyatri Birliği (2013). Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı, Beşinci Baskı (DSM-5), Tanı Ölçütleri Başvuru Elkitabı’ndan, çev. Köroğlu E, Hekimler Yayın Birliği, Ankara.

Erbay, L. G. ve Seçkin, Y. (2016). Yeme bozuklukları. Güncel Gastroenteroloji Dergisi, 20(4), 473-477. http://www.tgv.org.tr/ adresinden elde edildi.

Gürdal, A. (1999). Yeme bozuklukları ve tedavisi. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 9(1), 21-27. http://www.psikofarmakoloji.org/ adresinden elde edildi.

Gürdal Küvey, A. (2008). Yeme bozuklukları. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Adolesan Sağlığı II. Sempozyum dizisi (63) , (81-83).

Oğuz, A. (2017). Yeme bozukluklarında psikolojik faktörlerin yaygınlığının araştırılması içinbir arşiv taraması. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden elde edildi.