preloader

Bilgimizi paylaşmaya gönüllüyüz.

Genç Yetişkinlerin Beden İmajında Medyanın Rolü
02.08.2020

Genç Yetişkinlerin Beden İmajında Medyanın Rolü

Birey, hayatında deneyimlediği her dönemde başka bir özelliğini keşfetmekte ve var olan durumunu revize etmektedir. Bu geçiş dönemlerinden birisi genç yetişkinlik (18-25 yaş) olarak tanımlanan; bireyin ergenlikten yetişkinliğe geçişi sırasında yaşanılan ara evredir. Bu evre sosyal ilişkilerin hız ka...

Devamını Oku
Kaygılı Çocuğa Doğru Yaklaşım
02.08.2020

Kaygılı Çocuğa Doğru Yaklaşım

Kaygı, yaşamın normal bir parçası. Bir kişiyi kaygılarından tamamen arındırmak ulaşılabileceğimiz bir hedef olmadığı gibi aslında mümkün de değildir. Çünkü kaygı, bizi tehlikede hissettiren, rahatsız eden, korkutan durumlara karşı gösterdiğimiz normal bir tepkidir. Birkaç hafta sonra çok önemli bir...

Devamını Oku
Cinsiyet ve Kimlik Problemi
26.07.2020

Cinsiyet ve Kimlik Problemi

Cinsiyet ve cinsellik ile ilgili kavramlar uzun yıllar tartışma konusu olmuştur. Tartışmanın akademideki başlangıç noktası ise psikiyatrist Robert Stoller tarafından 1968 yılında “Sex and Gender” kitabında toplumsal cinsiyetin biyolojik cinsiyetten ayrı bir kavram olduğunu açıklaması ile başlamış, 1...

Devamını Oku
Yakınların Uzaklığı, Uzakların Yakınlığı: Kirpi İkilemi
23.07.2020

Yakınların Uzaklığı, Uzakların Yakınlığı: Kirpi İkilemi

“Soğuk bir kış sabahı çok sayıda kirpi, donmamak için birbirine bir hayli yaklaştı. Az sonra, oklarının farkına vardılar ve ayrıldılar. Üşüyünce birbirlerine tekrar yaklaştılar. Oklar rahatsız edince yine uzaklaştılar. Soğuktan donmakla, batan okların acısı arasında gidip gelerek yaşadıkları ikilemi...

Devamını Oku
İlişki İçinde Öğrendim, Öz Oldum, Özgür Oldum
20.07.2020

İlişki İçinde Öğrendim, Öz Oldum, Özgür Oldum

Bazen çocuklar bilişsel, fiziksel, dil ve diğer alanlarda yaşından beklenen düzeyin altında bir gelişim sergilerler. Bizler o gelişimsel becerilerin neler olduğunu ve eğitim/terapi metotlarını bilen erken çocukluk dönemi uzmanları olarak süreci planlar ve seans planlamalarını gerçekleştiririz. Özel...

Devamını Oku
Zorluk Yaşayarak Bilgeliğe Ulaşılır mı?
06.07.2020

Zorluk Yaşayarak Bilgeliğe Ulaşılır mı?

Oldukça stresli olaylar ya da büyük yaşam olayları (ciddi hastalık, trafik kazası, bir yakının ya da sevilen birinin ölümü, işsizlik, boşanma vb.) yıkıcı durumlara ve çeşitli davranışsal, psikolojik ve duygusal olumsuz sonuçlara yol açabilir. Tehdite karşı verilen duygusal tepki, bir dengesizlik duy...

Devamını Oku