preloader

Bilgimizi paylaşmaya gönüllüyüz.

Siz Hangi Tür Ebeveynsiniz?
21.09.2020

Siz Hangi Tür Ebeveynsiniz?

Bireyin kişiliğinin şekillenmesinde ebeveynleri ile sahip olduğu ilişki şekli önemli rol oynamaktadır. Ailelerin çocuk yetiştirirken bilinçli veya bilinçsiz olarak tercih ettikleri ebeveyn stilleri, çocuğun sadece kişiliğini değil, aynı zamanda ileride kuracağı sosyal ilişkileri de etkilemektedir. B...

Devamını Oku
Cinsiyetçi Çocuklar Yetiştirmekten Kaçınmanın Yolları
13.09.2020

Cinsiyetçi Çocuklar Yetiştirmekten Kaçınmanın Yolları

Cinsiyetçilik, bir cinsiyetin diğerinden üstün olduğunu savunan bir görüş olarak tanımlanabilir. Tamamen anlamsız dayanaklar üzerine kurulmuş olan cinsiyetçilik özellikle kız çocuklarının ve kadınların çok sık karşılaştığı bir problemdir. Birçok kültürde, günlük hayatın her alanında erkeklerin kadın...

Devamını Oku
Okul Öncesi Dönemde Ekran Kullanımı
27.08.2020

Okul Öncesi Dönemde Ekran Kullanımı

Bildiğiniz gibi ekrana bağlı medya kullanımı çağımız çocuklarında sıklıkla karşılaştığımız ve gün geçtikçe artmakta olan bir durum. Bu durumun çocuklar üzerinde bilişsel ve davranışsal olarak olumsuz etkilere sahip olduğu biliniyor. Amerikan Pediatri Akademisi’nin yaptığı güncel bir araştırmaya göre...

Devamını Oku
Pandemi Döneminde Ebeveynlik
27.08.2020

Pandemi Döneminde Ebeveynlik

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını nedeniyle içinde bulunduğumuz bu dönemde ebeveyn-çocuk ilişkileri yeni bir önem kazanmış durumda. Zorunlu karantina dönemi ve sokağa çıkma yasaklarını atlatmış olsak da zorunda olmadıkça dışarı çıkamadığımız bu dönemde yeni şartları çocuklara açıklayab...

Devamını Oku
Mutsuz Bir Evliliği Çocuk için Sürdürmek
19.08.2020

Mutsuz Bir Evliliği Çocuk için Sürdürmek

Çocuklar, dış ortamdan yetişkinlere oranla daha fazla etkilenir, yetiştikleri çevreye göre biçimlenirler. Kişilikleri, psikolojik sağlamlıkları ve ileride kuracakları ilişkiler üzerinde özellikle ailelerinin rolü oldukça fazladır. Dolayısıyla, en önemli değişkenlerden biri de ebeveynlerin kendileri...

Devamını Oku
Kaygılı Çocuğa Doğru Yaklaşım
02.08.2020

Kaygılı Çocuğa Doğru Yaklaşım

Kaygı, yaşamın normal bir parçası. Bir kişiyi kaygılarından tamamen arındırmak ulaşılabileceğimiz bir hedef olmadığı gibi aslında mümkün de değildir. Çünkü kaygı, bizi tehlikede hissettiren, rahatsız eden, korkutan durumlara karşı gösterdiğimiz normal bir tepkidir. Birkaç hafta sonra çok önemli bir...

Devamını Oku