Cinsiyetçilik, bir cinsiyetin diğerinden üstün olduğunu savunan bir görüş olarak tanımlanabilir. Tamamen anlamsız dayanaklar üzerine kurulmuş olan cinsiyetçilik özellikle kız çocuklarının ve kadınların çok sık karşılaştığı bir problemdir. Birçok kültürde, günlük hayatın her alanında erkeklerin kadınlardan daha üstün olduğuna inanan insanlarla karşılaşılmaktadır. 


Cinsiyetçilik, en az yetişkinler kadar çocukları da etkiliyor. Cinsiyetçi kalıplar içinde büyüyen çocuklar, yetişkin bireyler olduklarında da bu kalıpları sürdürmeye devam edebiliyorlar. Bu nedenle, cinsiyetçilikle mücadele için ebeveynlere büyük sorumluluklar düşüyor. 

Cinsiyetçi çocuklar yetiştirmekten kaçınmak için öncelikle çoğu geleneksel davranış kalıplarını ve söylemleri bir kenara bırakmalı ve davranışlarınızla çocuklara örnek olmalısınız.


Geleneksel Oyunları Bir Kenara Bırakın

Çocuklar istedikleri bir oyuncak olduğunda, ‘Sen arabayı bırak o erkek oyuncağı’, ‘Erkek çocuk dediğin mutfak malzemesi ile oynamaz’ gibi birçok cinsiyetçi söyleme maruz kalabiliyorlar. Davranışları bu söylemlere göre şekillendikçe farkına varmadan kız oyuncağı, erkek oyunu gibi kalıpların içinde hareket etmeye başlıyorlar. Bu durum çocukların özgürlükleri ve yaratıcılıkları için oldukça kısıtlayıcı oluyor. En önemlisi de çocuklar toplumun ürettiği cinsiyetçi kalıpların içine daha çok küçük yaşlarda girmiş oluyorlar ve bu tutum ileride de devam edebiliyor.


Geleneksel Davranış Kalıplarını Çocuklara Dayatmayın

Ebeveynlerin toplumda kadına ve erkeğe yüklenmiş olan rolleri çocuklarına yüklemeleri de hatalı bir davranıştır. Çocukların özgürlüklerini, duygu ve düşüncelerini kısıtlayan bu durumlar çocuğun gelişimini, kendini ifade etmesini olumsuz yönde etkiliyor. Örneğin ağlayan bir erkek çocuğuna kız gibi ağlama denmesi hem çocuğun duygularını ifade etme şeklini kısıtlıyor hem de çocuğun gözünde kız çocuklarını güçsüz bir konuma düşüyor. Aynı şekilde kız çocuklarına ev içinde ev işlerini yaptırmak erkeklerinse ev işlerini yapmaması kız çocuğuna cinsiyetçi bir rol biçiyor.


Örnek Olun

Çocuğunuzun cinsiyetçi davranmasının önüne geçmenin en önemli yollarından biri de onlara bu davranışlardan ve düşüncelerden kaçınmaları konusunda örnek olmaktır. Örneğin ev işlerini sadece kadının üstlendiği bir evde yetişen çocuklarda bu davranış kadın ile özdeşleşebilir ve bunu gören erkek çocuk ev işlerini yapmamaya, kız çocuklar da bu işlerin kendi görevi olduğuna inanmaya başlayabilir. Bunun yerine evde bir iş bölümü olduğunu gören ve buna uygun davranan evlerde yetişen çocuklar ileride de buna uygun davranırlar.

Özetle, cinsiyetçiliği önlemeye çocuklarınızı cinsiyetçi kalıplarla yetiştirmeyerek ve onlara örnek olarak katkıda bulunabilirsiniz. Erkek çocuklarının ağlamasında veya kız çocuklarının araba yarışı oynamasında çocukların gözünde bir fark yok. Bu nedenle toplumun kuralları nedeniyle çocuklarınızın duygularını, hayallerini ve isteklerini yaşamasına engel olmaktansa kalıplara inat onları destekleyerek mutlu olmalarına ve her cinsiyete saygı duymalarına yardımcı olabilirsiniz. 


Kaynak:

The Conversation You Must Have With Your Kids Today. Girlscouts.org