preloader

Bilgimizi paylaşmaya gönüllüyüz.

Yaratıcı Drama - Erken Çocukluk Dönemi Duygusal Gelişime Katkıları
25.09.2021

Yaratıcı Drama - Erken Çocukluk Dönemi Duygusal Gelişime Katkıları

        Çocuk. Toplumun en küçük bireyi, insanın gelişim yolundaki ilk basamağı. Çocuk ve çocukluk kavramı üzerine tarihsel süreç içerisinde birçok filozof tarafından pek çok tanımlama getirilmiştir. J. Locke, her çocuğun kendine özgü olduğunu, yetişkin bir bireyin minyatürü olmadığını ve zihninin i...

Devamını Oku
Ergenlikte Cinsellik - Cinsel Eğitimin Koruyucu Etkisi
14.06.2021

Ergenlikte Cinsellik - Cinsel Eğitimin Koruyucu Etkisi

        Bireyin cinsel yaşamı ilk ne zaman başlar? Muhtemel yanıtlar yirmili yaşlar ile başlayabileceği (yetişkin bir erkek için bu deneyim daha erken de olabilir) şeklinde alınabilir. Fakat bu tıpkı bir amnezi halini hatırlatmaktadır. Çünkü çocukluk adeta hatırlanması güç, kayıp yıllardır. Oysa ilk...

Devamını Oku
Aktif Öğrenme Yöntemi ile Yaşam Boyu Öğrenen ve Üreten Zihinler
01.05.2021

Aktif Öğrenme Yöntemi ile Yaşam Boyu Öğrenen ve Üreten Zihinler

 '' Eğitim, birinin aktardığı sözleri dinlemekten ziyade, çocuğun içinde bulunduğu koşulları deneyimlemesiyle ilerleyen doğal bir süreçtir. ''Maria Montessori     Eğitim, toplumda yer alan her bireyin kendi nezdinde bir şekilde tanımını yaptığı, nasıl olması gerektiği konusunda bir fikrinin olduğu s...

Devamını Oku
Yetişkinlerin Kelimeleri Çocukların Oyuncaklarıdır
07.04.2021

Yetişkinlerin Kelimeleri Çocukların Oyuncaklarıdır

     İnsanlar uzun yıllardır çocuk ve çocuk ile ilintili konulara merak duymuş, araştırmalar yapmış ve bu konular hakkında gerek kendi sosyal çevrelerinde gerekse topluluklar önünde konuşmalar yapmışlardır. Peki, ‘uzun yıllardır süregelen bu özveri günümüze yansıyabilmiş midir’ gelin buna bakalım. ...

Devamını Oku
Çocuklukta Duygusal İhmal: Duygusal Yokluk
06.03.2021

Çocuklukta Duygusal İhmal: Duygusal Yokluk

     Duygusal ihmal, çok kez göz ardı edilen, gizlenen ve hatta bazen de fark edilmeyen bir durumdur. Eylemden ziyade, pasif eylemle ilgilidir; resmin kendisinden ziyade, aile resmindeki beyaz alandır. Genellikle çocuklukta  ‘söylenmiş’ şeylerden çok ‘söylenmeyen’, ‘gözlemlenmeyen’ ya da ‘hatırlanma...

Devamını Oku
Çocuk ve Oyun
17.01.2021

Çocuk ve Oyun

         Türk Dil Kurumu’na göre oyun; \"yetenek ve zeka geliştirici, belirli kuralları olan, iyi vakit geçirmeye yarayan eğlence\" olarak belirtilmiştir. Oyun, çocuğun içinde serbest olduğu, sonucunun bağlayıcı olmadığı eğlence içeren durumdur. Çocuklar doğuştan oyuncudur ve oyun onlar için; doğal,...

Devamını Oku