Aktif Öğrenme Yöntemi ile Yaşam Boyu Öğrenen ve Üreten Zihinler