preloader

Bilgimizi paylaşmaya gönüllüyüz.

Kadınların İş Yerinde Maruz Kalabileceği Seksist Tutumlar
07.03.2021

Kadınların İş Yerinde Maruz Kalabileceği Seksist Tutumlar

Kadınların iş yeri de dahil olmak üzere cinsiyetçi tutumlarla sıkça karşılaşmak durumunda kaldığı göz önünde bulundurularak bu olası tutumların birkaçının tanımlanıp açıklanması kadınlara ne ile karşı karşıya olduklarını anlamlandırmak ve karşı durmak için imkan sağlayabilir. Bunun yanında maruz ka...

Devamını Oku
Psikoloji Tarihinde Kadın
07.03.2021

Psikoloji Tarihinde Kadın

Her bilim dalında olduğu gibi, psikoloji biliminin tarihinde de erkek bilim insanlarının çoğunlukta olduğunu görmekteyiz. Bu durumun sebebi ne yazık ki kadınların çalışmalarının, akademik camialarca dikkate alınmaya değer görülmemesidir. Örneğin, 1900’lü yılların başlarında bile, Harvard ve Columbi...

Devamını Oku
Yerinden Edilen Kadınlar
06.03.2021

Yerinden Edilen Kadınlar

      Göç, insanların yaşadıkları yerleşim yerini kesin ya da geçici bir şekilde terk etme durumudur. Bireyler, göç sırasında hayatta kalabilmek ve arzularına ulaşabilmek için kendilerini güvende hissettikleri noktaya ulaşmaya çalışırlar. Küreselleşmenin etkisiyle giderek yükselen yoksulluk, bölgese...

Devamını Oku
Oyun Bağımlılığı Nedir?
27.02.2021

Oyun Bağımlılığı Nedir?

     Bilgisayar oyunları yaygın bir boş zaman aktivitesi olarak hayatlarımızda yerini alalı uzun zaman oldu. Ancak özellikle son 20 yıl içinde yaşanan hızlı teknolojik gelişmeler ve internetin yaygınlaşması ile bilgisayar oyunları da hayallerin ötesinde bir gelişme gösterdi. Artık tek başına ya da b...

Devamını Oku
Ergenlerde Sınav Kaygısı ve Başa Çıkma Yöntemleri
24.02.2021

Ergenlerde Sınav Kaygısı ve Başa Çıkma Yöntemleri

Kaygı, kişinin korku verici veya tehdit edici bir duruma karşı verdiği gerçek ya da hayali bir algı ile oluşan, bedensel ve ruhsal tepkilerdir. (Erözkan, 2004).  Sınav kaygısı ise, sınav esnasında, öğrenilen bilgiyi etkin bir biçimde kullanmayı engelleyen, başarının düşmesine neden olan yoğun bir k...

Devamını Oku
Rastgele Kibarlık Günü
16.02.2021

Rastgele Kibarlık Günü

\"En küçük iyilik, en büyük niyetten daha değerlidir.\" Oscar Wilde      Rastgele Kibarlık Günü, ilk olarak 1995 yılında Colorado'da ortaya atıldı ve 2004'te Yeni Zelanda'ya yayıldı. Bu özel günün ardındaki fikir, biraz ışık yaymak amacıyla dünyayı daha iyi bir yer haline getirme idi. Şimdi, bu özel...

Devamını Oku