Seks-pozitif ve Seks-negatif Kavramları

Zıt kavramlar olan seks-pozitif ve seks-negatif, William Reich’in, Marx ve Freud’u 1920’lerin Orta Avrupası’nda solcu aydınlar tarafından kabul görecek bir şekilde sentezleme amacı ile oluşmuştur. William Reich’in hipotezi; bazı toplumların cinsel ifadenin özündeki değeri kabul ettiklerini hatta akıl sağlığı için bir ön koşul olarak sunduklarını (seks-pozitif), bazılarının ise cinselliği hor görüp yasaklar ve kemer sıkmalar oluşturmayı bir sosyal kontrol aracı olarak kullandıklarını (seks-negatif) belirtmektedir (Warren, 1990). Manduley’e göre seks-negatifliğin sekse ve cinselliğe yaklaşımı korku, baskılama ve damgalama üzerindendir. Seks-negatiflik, insan cinselliğinin doğal olmayan, pis, iğrenç, zararlı, tehlikeli, kontrol edilemez ve riskli olduğunu varsayar (Kassel, 2020).

Seks-pozitiflik

Seks-pozitiflik, feminizm dahilindeki birçok başka kavram gibi, farklı kişiler için farklı anlamlara gelebilmektedir. Ancak geniş bir dünya görüşü ve ideoloji olarak; basit bir şekilde tüm cinselliklerin, açıkça rızaya dayalı olduğu ve sağlıklı olduğu sürece, pozitif olduğunu ifade eder (Colorado State University Woman and Gender Advocacy Center, n.d.). Goody Howard seks-pozitifliğin, kişilerin toplumsal cinsiyetlerini ve cinselliklerini utanç ve yargılamalar olmadan şekillendirmeye, keşfetmeye ve öğrenmeye alanlarının olması gerektiği düşüncesi olduğunu belirtmiştir (Kassel, 2020). Seks-pozitiflik, cinsel çeşitliliğe, farklı ilişki yapılarına ve arzulara, ve rızaya dayalı bireysel seçimlere olanak sağlar, hatta bunları kutlar (Queen & Comella, 2008). Seks-pozitiflik özellikle insanların bedenleri hakkında bilinçli seçimler yapmalarına olanak sağlayan eğitimlere, iletişime, rızaya ve zevke önem vermektedir (Kassel, 2020). Bu konuyla ilgili eğitimlerden biri de seks-pozitif ebeveynlik eğitimidir; bu konunun daha iyi anlaşılması için dünya çapında ve Türkiye’de cinsel sağlık eğitmenliği ve danışmanlığı yapmakta olan Rayka Kumru’nun seks-pozitif ebeveynlik üzerine verdiği eğitimlere ve internet sitesine göz atılması yararlı olacaktır. 

Tüm bunlarla birlikte, seks-pozitiflikle ilgili yanlış anlaşılan noktalar da bulunmaktadır. Bu yanlış anlaşılmaların açıklanması seks-pozitifliğin daha iyi anlaşılmasını sağlamakta önemli olabilir.

  • Seks-pozitifliğin çokça seks yapmakla ilgili olduğu bu yanlış anlaşılmalardan biridir. Seks-pozitifliğin özünde kişinin kendi cinselliği içinde bilgilendirilmiş rıza ve faillik fikri yatmaktadır. Bu bazı kişiler için çokça seks yapmak anlamına gelebilir öte yandan bazı kişiler için çekimser kalmak anlamına da gelebilir. Seks-pozitiflik, tüm cinsel seçimlerden utancı ve damgalamayı kaldırmayı amaçlar.
  • Yanlış anlaşılmalardan kaynaklanan başka bir mit ise seks-pozitifliğin her cinsel aktiviteyi onayladığından eğer kişiler çocuklardan veya hayvanlardan hoşlandığını iddia ederse kişilere engel olunamayacağıdır. Daha önce de ifade edildiği üzere seks-pozitifliğin özünde açık rıza vardır. Bir çocuk da bir hayvan da cinsel aktivite için onay veremez. 

         (Colorado State University Woman and Gender Advocacy Center, n.d.)

  • Başka bir mesele de seks-pozitif olmak için seks yapmak gerektiği düşüncesidir. Smith’e göre seks-pozitif olmak için seks yapmak gerekmez ancak diğer kişilerin açık rıza olduğu sürece istedikleri kişiyle istedikleri şekilde seks yapabileceğine içten şekilde inanılmalıdır (Kassel, 2020)

Aydın (2020)’ın Çatlak Zemin’deki yazısında önerdiği motto ile, bahsedilen seks hayatında açık rızanın bulunması gerekliliğin altını tekrardan çizerek bu yazıyı bitirmek yerinde olacaktır: “Herkesin seks hayatına kimse karışamaz.” 

 

 

Referanslar:

Aydın, E. (2020, 7 Ekim). Bir seks-pozitif bakış; cinsel deneyimden muaf olanların da hakları vardır. Çatlak Zemin. https://catlakzemin.com/bir-seks-pozitif-bakis-cinsel-deneyimden-muaf-olanlarin-da-haklari-vardir/

Colorado State University Woman and Gender Advocacy Center. (n.d.). Sex positivity. https://wgac.colostate.edu/education/bodyimage/sex-positivity/

Kassel, G. (2020, 30 Eylül). What does it actually mean to be ‘sex positive’?. Healthline. https://www.healthline.com/health/healthy-sex/sex-positive-meaning

Queen, C., & Comella, L. (2008). The necessary revolution: Sex-positive feminism in the post-Barnard era. The Communication Review11(3), 274-291.

Warren, J. (1990). Sex negative, sex positive. In W. R. Dynes (Ed.), Encyclopedia of Homosexuality. (pp.1182-1183). Garland.