Hayat, kimi zaman ruhunuzu yorar ve ezer, bu durumlarda sanat ruhunuzu güçlendirir.

Stella Adler

      Hayatımızda zorlandığımız, duygularımızla ya da sorunlarımızla baş edemediğimiz zamanlar olmuştur. Covid-19’un başlamasıyla birlikte karantina sürecinde kaçımız resim, kil, müzik, heykeller ile bir şeyler yapmayı denedik? Kaçımız sıkılmış, bunalmış, öfkeli, üzgün ruh halimizle baş etmek için sanata koştuk? Sanatın bize iyi geldiğini ve iyileştirici özelliğinin olduğunu hissediyoruz ve duygularımızla baş edemediğimizde kendimizi müzik dinlerken, kağıda bir şeyler karalarken bulabiliyoruz. 

     Sanat terapisi, psikoterapinin bir alt dalıdır. Sanatın insanların ruhuna iyileştirici özelliği vardır bu yüzden sanat terapilerde de kullanılmaktadır. Sanat terapisi görsel sanatları, yaratıcı süreci ve psikoterapiyi birleştirerek bilişsel, duygusal, fiziksel ve ruhsal anlamda öznel iyi oluşu artırmayı amaç edinir (Göktepe, 2015). Bu terapi yöntemi terapide danışanların hayal dünyasını bir araç olarak kullanır.

     Geçmişte ya da günümüzde yaşadığımız sorunları, sıkıntıları bilinçli bir şekilde anlatmakta ya da duygularımızı dışa vurmakta zorlanabiliyoruz. Sanat terapisi, sanatla terapi, sanatsal terapi diye de adlandırdığımız bu alan; dışavurumcu olma özelliğiyle sanata, psikolojiye; içsel olanı yansıtarak en eskiden günümüze içinde bulunduğumuz ruh halimizi çözümlemeye yardımcı olması açısından da oldukça önemlidir (Çelikbaş, 2019). Resim, heykel, maske yapımı, fotoğraf, müzik, yazı, dans gibi pek çok sanatsal aktiviteler kullanılarak danışanların iç dünyalarını, bilinçaltında yatanı ifade etmeleri amaçlanır.

     Sanat terapisinde yetenekli olup olmamak önemli değildir. Danışan, yaptığı eserin iyi ve güzel olması gerektiği kaygısını yaşamaz. Çizilen çizgiler, yapılan şekiller, seçilen renkler bile terapi için oldukça önemli bilgileri ifade eder. Danışanlar terapi esnasında yapılan çalışmalarla kendi iç dünyalarını yansıtırlar, bastırdıkları duygularını dışavururlar ve terapiste sorun hakkında ipuçları verirler.

     Sanat terapisi çocuk, ergen, yetişkin her yaştan bireye uygulanabilir. Bu terapi yöntemi pek çok ruhsal sorunun tedavisinde kullanılabilir, özellikle; problemlerini bilinçaltında bastıran, baş etme becerileri düşük olan, kendini ifade etmekte zorlanan ve travma yaşamış bireylerde başarılı sonuç gösterir. Danışanların, sanat yaparak travmatik deneyimlerle başa çıkabileceği, bilişsel becerilerini geliştirebileceği ve hayattan zevk almayı artıracağı doğrulanmıştır (American Art Therapy Association AATA, 2009). 

 

Kaynakça:

Çelikbaş, E. (2019). Dışavurumcu Sanat Terapisi. Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(1), 20-37.

Göktepe, A. (2015). Sanat Terapi. İstanbul: Nesil.

About Art Therapy, American Art Therapy Association. (2009).