Bugün, Dünya Zaman Yolculuğu Yapmış Gibi Davranma Günü! Bu ilginç ve bir o kadar da eğlenceli günün ortaya çıkışı geçmiş ve gelecek zamana duyulan meraktan kaynaklanıyor. Bir zaman yolcusu gibi biz de bugünü psikoloji tarihinin derinliklerine yolculuk yaparak kutlamak istedik. İnsanlığın ilk dönemlerinden itibaren ilgi konusu haline gelen ve gelişerek bir bilim halini alan psikolojinin, dünyada ve ülkemizde önemli dönüm noktalarını tarihsel sıralama ile listeledik. Keyifli okumalar.


1879: Wundt, Almanya'nın Leipzig kentinde zihnin incelenmesine adanmış ilk deneysel psikoloji laboratuvarını kurdu.

1886 : Freud, Viyana'da hastalara terapi sunmaya başladı.

1892: Hall, Amerikan Psikoloji Derneği'ni (APA) kurdu, ilk toplantıya 26 üye katıldı.

1900: Sigmund Freud, tarihi eserlerinden olan \"Rüyaların Yorumu\" kitabını yayınladı.

1905: Binet, geliştirdiği zeka testini tanıttı.

1906: Pavlov, klasik koşullanma üzerine bulgularını yayınladı.

1908: DarülFünûn’da Babanzade Naim Bey ve Mehmet İzzet Bey tarafından “İlm-ü Nefs” adında psikoloji dersleri verildi.

1913: Jung, analitik psikoloji olarak adlandırdığı kendi teorisini geliştirdi. 

1915: İstanbul Üniversitesi’nde ilk modern psikoloji eğitimi başladı.

1932: Jean Piaget, \"Çocuğun Ahlaki Yargısı\" adlı eserinin yayınlanmasıyla bilişsel terapi yöntemini oluşturdu.

1942: Rogers, danışanlara olumlu saygıyı teşvik eden birey merkezli terapi pratiğini keşfetti.

1952: Ruhsal Bozuklukların İlk Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı yayınlandı.

1954: Maslow, ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisini açıklayan \"Motivasyon ve Kişilik\" kitabını yayımlayarak hümanist psikolojinin kurucularından oldu.

1963: Bandura, saldırganlığı sosyal öğrenme bakış açısı ile tanımladı.

1973: APA eşcinselliği, Akıl Hastalıkları Teşhis ve İstatistikleri Kılavuzu’ndan çıkardı.

1998: APA Başkanı seçilen Seligman, pozitif psikolojiyi kurdu.

2014: Keefe, insan beynindeki yön bulma duygusunun çalışma prensibi ile ilgili araştırmalarından dolayı Nobel ödülünü aldı.


Kaynak:

Kiraz, K. (30.04.2020). Brief History of Modern Psychology. Werywellmind: https://www.verywellmind.com/timeline-of-modern-psychology-2795599 adresinden alındı.

(07.03.2009). Timeline: The development of psychology. The Guardian:                                                          https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2009/mar/07/timeline-psychology-history adresinden alındı.

(12.10.2020). Türk Psikoloji Tarihi – Genel. Türk Psikoloji Tarihi: https://turkpsikolojitarihi.wordpress.com/turk-psikoloji-tarihi-genel/ adresinden alındı.