Kadına Karşı Şiddetin Altında Yatan Sebeplerden Biri: Katı-Duygusallıktan Yoksun Kişilik Özelliği