İnternet Bağımlılığının Tanımlanması

     Günümüzde internet bağımlılığına ‘’patolojik internet kullanımı, aşırı ve/veya uygun olmayan internet kullanımı’’ gibi tanımlamalar yapılmaktadır. Nalwa & Anand’a (2003) göre, internet kullanımı ilk başlarda bilgi sağlamak, iletişim kurmak ve ticari işleri kolaylaştırmak amacıyla kullanılmaya başlasa da zaman geçtikçe bireylerin internet kullanım sıklığını arttırması internet bağımlılığına yol açmıştır (Balcı & Gülnar, 2013). Bireyler, yaşamları için gereken iletişim ve eğlence ihtiyaçlarını internet ortamı fazlasıyla karşıladığı için bu durum bireylerin aşırı internet kullanmasına sebep olmaktadır. Young’a (2004) göre internet bağımlılığı tanısı almış bir bireyin aşırı internet kullanımının bilgiye sahip olma amacından ziyade kendi yaşamındaki problemleriyle başa çıkma becerisi olarak kullandığı psikolojik bir kaçış yoludur (Balcı & Gülnar, 2013).

İnternet Bağımlılığı İsimlendirilmesi

     Patolojik internet kullanımı olarak isimlendirilen bu tanı ‘’teknolojik bağımlılıklar’’ adı altında incelenmektedir. Yapılan izlenimler sonucunda internet bağımlılığıyla ilgili tanı ölçütlerin ‘’madde bağımlığına’’ benzeyen belirtiler gösterdiği öne sürülmüştür. İnternet bağımlılığı teknolojik bağımlılıklar adı altında alt bir alan olarak gösterilmekle birlikte davranışsal bağımlılıkların içinde yer göstermektedir (Arısoy, 2009). 

İnternet Bağımlılığı Hakkında Yapılan Araştırmalar

     Scherer (1997) tarafından yapılan çalışmanın sonucunda aşırı internet kullanımların akademik başarılarını ve mesleki çalışmalarını olumsuz etkilediğini ve aynı zamanda da sosyal aktivitelerine ayırdıkları vakitlerin azaldığını öne sürülmüştür. Young’a (1998) göre, aşırı internet kullanan bireyler uyku ve yorgunluk problemleriyle öne çıkmaktadırlar. Yapılan bir diğer araştırmada UCLA Yalnızlık Ölçeği’ne göre aşırı internet kullanımına sahip olan bireylerin diğerlerine göre yalnız kişiler olduğu söylenmektedir. Yapılan bir başka araştırmaya göre aşırı internet kullanımının temel nedeni olarak utangaçlık duygusunu yenmeleri için olduğu belirlenmiştir. Ayrıca yeni ergenliğe giren özgüven kaygısı ve kimlik karmaşası yaşayan bu bireyin süreci internet aracılığıyla aşmaya çalışması onu interneti aşırı kullanmasına neden olmaktadır (Balcı & Gülnar, 2013). 

     Özetle patolojik internet kullanımına sahip kişiler fiziksel, psikolojik, sosyal, bilişsel sağlığında ve hayatlarında olumsuz etkilere sahip olmaktadırlar (Bozkurt & Şahin & Zoroğlu, 2016). Bunun yanı sıra utangaçlık duygusunu yenme isteği, kimliğini gizleme, suçluluk duygusu, kontrol eksikliği gibi etkenler aşırı internet kullanımını arttırmakta rol almaktadırlar (Balcı & Gülnar, 2013).

İnternet Bağımlılığına Yönelik Tedavi Yöntemleri

     İnternet bağımlılığı tedavisi hakkında net bir kanıt olmasa da tedavi yöntemleri adı altında ‘’Farmakoterapi’’ ve ‘’Psikoterapi’’ kullanılmaktadır Farmakoloji; Antidepresanlar, Duygudurum düzenleyicileri, Kombine AD ve DDD, Anksiyolitikler ve Naltrekson türlerinden oluşmaktadır. Psikoterapi ise Bilişsel Davranışçı Terapi, Aile Terapisi, Destek Gruplar ve Rehabilitasyon alanlarından oluşmaktadır (Bozkurt & Şahin & Zoroğlu, 2016).

     İnternet bağımlılığı birden fazla psikiyatrik rahatsızlıklarla eş zamanlı yer alabilmektedirler (Arısoy, 2009). Aşırı internet kullanımına sahip bir bireyi tedavi etmeden önce bu bağımlılığa ilişkin eğer varsa altta yatan psikiyatrik rahatsızlığın tedavi edilmesine öncelik verilmelidir (Bozkurt & Şahin & Zoroğlu, 2016). Böylelikle var olan psikiyatrik rahatsızlıkların tedavi edilmesi bireylere patolojik internet kullanımını azaltmasında yardımcı olmaktadır. 

     Farmakoterapiye göre eğer internet bağımlılığına ilişkin psikiyatrik bir bozukluk yoksa dürtü kontrol bozukluğu veya bipolar duygudurum bozukluğuyla ilişkili olduğu düşünülebilir ve bu yüzden tedaviye farmakoterapinin duygudurum düzenleyiciler ile başlanması tedavi planı için iyi olabildiği söylenmektedir. (Bozkurt & Şahin & Zoroğlu, 2016). Diğer bir tedavi yöntemi olan Bilişsel davranışçı terapi ise farmakoterapiyle birlikte veya farmakoterapiden bağımsız şekilde kullanılmaktadır. Bu alana göre bireylerin başarısız olduğu alanları aşırı internet kullanarak telafi ettiklerini söylemektedirler. Ek olarak bireylerin öğrenilen korku, huzursuzluk, hayal kırıklığı, üzüntü gibi olumsuz duygulara karşı mücadele eden ama karşılığını bulamayan bir teknik olarak kullandıklarını öne sürmüşlerdir (Arısoy, 2009).

     Sonuç olarak günümüzde internet kullanımı popüler bir mecra haline gelmiştir. Uzun saatlerde kontrolsüz bir şekilde patolojik internet kullanıma sahip bireyler olumsuz etkilenmektedir. İnternet bağımlılığı tanısı almış kişilerin günlük hayatında yaşadığı olumsuz deneyimlerden kaçış sağlamak amacıyla internete sığındıklarını, internette geçirilen zamanın kişiyi rahatlamasından ve haz duymasından dolayı kişilerde aşırı internet kullanımına yol açmaktadır. Günümüzde farmakoterapi ve/veya psikoterapi tedavi yöntemleri kullanılarak internet bağımlığı tedavi edilebilmektedir.

 

KAYNAKÇA 

Arısoy, Ö. (2009). İnternet bağımlılığı ve tedavisi. Psikiyatride güncel yaklaşımlar1(1), 55-67.

Balcı, Ş. & Gülnar, B. (2013). Üniversite Öğrencileri Arasında İnternet Bağımlılığı ve İnternet Bağımlılarının Profili . Selçuk İletişim , 6 (1) , 5-22 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/josc/issue/19019/200648

Bozkurt, H. , Şahin, S. & Zoroğlu, S. (2016). İnternet Bağımlılığı: Güncel Bir Gözden Geçirme . Çağdaş Tıp Dergisi , 6 (3) , 235-247 . DOI: 10.16899/ctd.66303