Flört şiddeti; romantik bir ilişki içerisinde olan bireylerden birinin diğerine uyguladığı psikolojik, fiziksel veya cinsel şiddet içeren davranışları kapsar. Günümüzde birçok ilişkide normalleştirilmiş ve göze batmayan davranışlar flört şiddetinin nasıl/nerede başladığının anlaşılmasını zorlaştırmaktadır. 

Romantik bir ilişkide hem fiziksel hem de mental açıdan güvende hissetmek çok önemlidir. Sebebi ne olursa olsun karşı tarafın kendini güvende hissetmesine engel olan veya ona zarar verecek davranışlarda bulunan kişi flört şiddeti uyguluyor demektir. Özellikle psikolojik ve sözlü şiddetle başlayan bu davranışlar, başlarda ilişkide normalleştirilmiş davranışlarla özdeşleştirildiğinden fazla önemsenmez ve basit bahanelerle geçiştirilmeye çalışılır. “Birçok ilişkide yaşanıyor”, “partnerimin güven problemleri var” veya “beni herkesten sakınıyor, korumak için yapıyor” diye düşünerek partnerinin aşırı kıskançlığı ve kendilerine uyguladıkları psikolojik şiddeti normalleştiren kadınlardan bazıları, flört şiddetine uğradıklarının farkında değillerdir, bazıları ise ilişkiyi bitirmeye korkmaktadırlar. 


Sözlü şiddetin bir süre devam etmesinin ardından gelebilecek olan fiziksel şiddet başladığında ise psikolojik olarak oldukça zarar görmüş kadın kendini suçlu ve yetersiz görmeye başlamış olacağından durumu başkalarıyla paylaşmaktan çekinebilir. Yardım almaktansa durumun iyileşeceğine, partnerinin isteklerine “daha uygun” davranırsa şiddetin de sonlanacağına kendini inandırabilir. Her flört şiddeti vakasında olduğu gibi suçlu, şiddeti uygulayan taraftan başkası değildir.


Günümüz ilişkilerinde aşırı kıskanmak, kıyafetlere karışmak ve “maço”, “yumruğunu masaya vuran” erkek olmak gibi davranışların hoş görülmesi ve yüceltilmesi flört şiddetinin normalleştirilmesine yol açar. “Kıskanmak” ve “korumacı olmak” adı altında kadına yapılan baskılama flört şiddetinin temelini oluşturur. Kadın daha mütevazı giyinmenin veya partnerinden başkasıyla görüşmemenin sorunları çözeceğine inanır, normalleştirilen davranışları ve kendi üzerindeki etkilerini sorgulamadan hatayı kendinde aramaya başlar. 

Flört şiddetinin önlenmesi için çözülmesi gereken en büyük sorunlardan biri ilişkide normalleştirilen; psikolojik ve fiziksel şiddet barındıran davranışlardır. Bu normalleştirmenin temelinde ise yüceltilmiş maskülenite yatar. İçinde bulunduğumuz ataerkil toplumda erkeklerin kadınların giydiklerine veya yaptıklarına karışmaları genelde bir problem olarak gözükmez ancak bir kadın psikolojik veya fiziksel şiddete uğradığında erkeğin ne gibi sebepleri olduğu tartışılır. Flört şiddeti de bu şekilde normalize edilmiş olur ve birçok kadının şiddete uğradığını fark etmesi bile zor olur. 


Günümüzün en büyük problemlerinden olan flört şiddeti yaş, ırk, sosyal sınıf ayrımı olmadan herkesin başına gelebilecek hale gelmiştir. Flört şiddeti hakkında bilgi sahibi olmak; nelerin şiddet unsuru, nelerin sağlıksız bir ilişkide var olabilecek davranışlar olduğunu bilmek çok önemlidir. Bir flört şiddeti vakasında suçlunun şiddeti uygulayan taraf olduğunun bilincinde olmak ve gerektiğinde yardım alabilmek gerekir. 


Kaynak: Dating violence and abuse. (2017, October 10). Womenshealth.Gov.


Gökçe Küçükünsal

Gönüllüpsikolog.org Ekibi