Eugen Bleuler, hayatının hatrı sayılır zamanını psikiyati bilimine adamış, çok değerli bilim insanlarındandır. 30 Nisan 1857 yılında Zollikon, İsviçre’de dünyaya gelmiştir. Bleuler, tartışmasız, kendi zamanın en ses getiren psikiyatristlerindendir. Onun bu alana katkıları, günümüzde hala geçerliliğini korumaktadır. Şizofreni terimini ilk kez kullanan ve bu hastalığın yapısı ve anlaşılması konusunda büyük katkılar sağlayan Bleuler’i gelin daha yakından tanıyalım…

     Bleuler, Bern Üniversitesi'nde tıp okudu ve daha sonra Zürih Üniversitesi'nde psikiyatri eğitimini aldı. 1885 yılına kadar tıp asistanı olarak çalıştı. Sonrasında, 29 yaşında iken Rheinau Psikiyatri Hastanesi’nin direktörü oldu.  Yukarıda belirttiğim gibi, Bleuler’in en önemli özelliği şizofreni alanında yaptığı çalışmalardır diyebiliriz. Bu hastalık, uzun yıllar bilim insanlarının zihnini meşgul etmiş, üzerinde çokça çalışılmış bir konudur. Yıllar içinde değişik isimler alan şizofreni terimi, ilk kez Bleuler tarafından kullanılmıştır. 

     Bleuler, Burghölzli Akıl Hastanesi'nin başhekimliği yaptığı zamanlarda, 647 hasta üzerinde yoğun olarak çalıştı. Şizofreni tanımı da ilk olarak bu hastalar ile yaptığı gözlemler sayesinde kullandı. Bleuler, daha önce Kraepelin’in şizofrenik hastalar için kullandığı demans kavramını tamamen bırakmadı. Ancak Blueler, demans kavramının bu hastaları tamamen açıklayamayacağını, demans durumunun, sadece belirli bir semptoma atıf yaptığını ileri sürmüştür. Bu sebeple, birçok alt tipinin olabileceği bu hastalığın bütünü için şizofreni terimini kullandı. Yunan dili kökünden gelen bu terim, düşünce bölünmesi/ayrılması anlamına gelir. Bleuler bu terimi  skhízō (split – ayrık) ve phrḗn (mind – zihin) kelimelerini kullanarak yaratmıştır.

     Şizofreni teriminin mucidi Bleurler, bu noktadan sonra çok daha yoğun olarak çalışmalarına devam etti. Ona göre bu hastalık, bilindiğinden çok daha kompleksti ve hala aydınlatılmayı bekleyen birçok yönü vardı. Yukarıda da belirttiğim gibi, Bleuler Kraepelin’in verdiği tanımı yok saymadı.  Kraepelin’in demans üzerinde yaptığı kıymetli araştırmaya dayanarak, şizofreninin farklı alt tiplerine sahip olduğu sonucuna vardı. Bunlar; paranoid, düzensiz ve katatonik tiplerdi. 

     Bleuler, şizofrenik etkileri açıklamak için, bu etkileri birincil ve ikincil etkiler olarak ikiye ayırmıştır. Bozukluğun tüm seyri boyunca neredeyse mevcut olan birincil semptomlar, ünlü Bleuler'in 4A'sı olarak da bilinir: Affect (duygulanım), association (çağrışım), autism (otizm), ambivalence (dengesizlik/belirsizlik) bozuklukları. Bunun yanında, Bleurer’in belirttiği ikincil belirtiler ise: düşünce, algı ve hareket alanlarındaki bozukluklardır.

     Hayatını psikiyatri bilimine adamış, şizofreni terimini ortaya koymuş ve bu alanda çığır açmış Bleurer, 15 Temmuz 1939 yılında hayata veda etmiştir. Kendisinin bu alana kattıkları, bugün hala okunmakta, okutulmakta, faydalanılmaktadır. 

 

Katkılarıyla insanlığa ışık tutan, bu uğurda yıllarını feda eden tüm bilim insanlarına minnetle… 

 

                                                                                                                       

Kaynakça:

Eugen Bleuler: Şizofreni Öncüsü (24 Mayıs, 2020) yararlanılan website: https://aklinizikesfedin.com/eugen-bleuler-sizofreni-oncusu/

Front Psychiatry. 2018; 9: 306.   Online Yayınlandı: 2018 Jul 17. doi: 10.3389/fpsyt.2018.00306

Jennifer Casarella (Aralık 13, 2020); Schizophrenia Symptoms; https://www.webmd.com/schizophrenia/schizophrenia-symptoms

Schizophrenia Bulletin, Volume 37, Issue 6, November 2011, Pages 1131–1135, https://doi.org/10.1093/schbul/sbr108  Yayınlama tarihi: 26 August 2011

Schizophrenia Bulletin, Volume 37, Issue 6, November 2011, Pages 1118–1120, https://doi.org/10.1093/schbul/sbr126 Yayınlanma: 01 November 2011

Indian J Psychiatry. 2012 Jan-Mar; 54(1): 95–96. doi: 10.4103/0019-5545.94660