Ergenlerde Özkıyım Davranışı - Mevsimsel Etki Üzerinden Bir Bakış