‘Kum Tepsisi Terapisi’ 1920’li yılların sonunda İngiliz pediatrist ve psikanalist olan Margaret Lowenfeld tarafından ilk kez kullanılmıştır. Margaret Lowenfeld kum tepsisi terapisini ilk kez savaş esnasında etkilenen ve travmaları olan bu yüzden kendini ifade edemeyen çocuklara uygulamıştır. Lowenfeld bu terapi yöntemini uyguladığında çocukların figürler ile birlikte iç dünyalarını yansıtıp kendilerini ifade ettiklerine tanık olmuştur. Başlarda terapide sadece figürleri kullanan Margaret Lowenfeld ‘sınır’ olmasını istediği için tepsi ve ‘hissiyat’ için de kum kullanmaya başladı. Kum Tepsisi Terapisi dışavurumcu ve yansıtıcı bir terapi sürecidir, bireyler yaşadıkları içsel sorunları terapide kullanılan minyatürler ile kum tepsisine yansıtırlar. Özellikle sözel becerisi düşük danışanlar ve travma yaşamış ya da yaşayan bireyler için kum tepsisi terapisinin gücü yüksektir çünkü kendilerini ifade etmek için iletişim kurmak zorunda hissetmezler ve dile getiremedikleri sorunları kum tepsisinde minyatürler ile betimleyebilirler. Çocukların kendilerini ifade etmeleri yetişkinlere göre daha kısıtlıdır bu yüzden kum tepsisi terapisi çocukların kendilerini ifade etmelerini kolaylaştıran iç dünyalarını yansıtabildikleri bir terapi türüdür.

     Kum Tepsisi Terapisi sağ beynin limbik süreçlerini uyandırıp düzenleyerek sağ beyinde dikey entegrasyonu destekler. Terapi sırasında aktivite sağ beyinde başlar ve tüm beyine iletilir aktivite devam ettikçe yeni nöronlar oluşmaya başlar. Kişinin kumda iç dünyasını yansıtmasında sağ beyin aktifken minyatürlerle yarattığı görseli sözel olarak ifade etmesi ve terapistin de bunu yansıtmasıyla sağ ve sol beyin entegrasyonu başlar ve beyinde corpus callosum aktive olur. Corpus callosum’un aktive olması beynin iki yarımküresi arasındaki iletişimi ve hareketsel, duyusal, bilişsel bilgi yarıküreler arasında aktarmasını sağlar.

Kum Tepsisi Terapisinde Kullanılan Materyaller; 

  • 75 x 50 x 7,5 (cm) ölçülerinde içi mavi renkte olan kum tepsisi.
  • Minyatürler (insan minyatürleri, hayvanlar, bitkiler, tabelalar, köprüler, araçlar, doğanın içerisinden parçalar, fantastik figürler, peyzaj minyatürleri, ev eşyaları, spiritüel-mistik minyatürler, çizgifilm-film minyatürleri). Kum tepsisi terapisi için kullanılan minyatürler genelde 300’den fazla olmalı. Çeşitlilik danışanın iç dünyasını yansıtabilmesi için önemlidir.
  • Kumun rahatlatıcı ve kinestetik gücü çok fazladır aynı zamanda danışan kuma istediği gibi şekil verebilir bu yüzden terapinin de önemli materyallerindendir.
  • Minyatürlerin düzenli ve ketegorik olarak düzenlenmesi danışanın için idealdir bu yüzden açık raf düzeni ile minyatürler sergilenmelidir.
  • Su

Kum Tepsisi Terapisi Kimlere Uygulanır?

  • Çocuklar, aileler, yetişkinler, çiftler, ve gruplara uygulanabilir.

 

Kaynakça:

Freedle, L. R. (2019). Making connections: Sandplay therapy and the Neurosequential Model of Therapeutics. Journal of Sandplay Therapy, 28(1), 91–109.

Kum Tepsisi Terapisi: Teori ve Uygulama Rehberi. Yazarlar: Linda E. Homeyer, Deniel S. Sweeney. Çeviri Editörleri: Uzm. Psk. Hale A. Kahyaoğlu Çakmakçı, Doç. Dr. Sevcan Karakoç Demirkaya.