Yaygın medya kullanımı ve halk arasında yüz maskesi takan insan sayısının artması göz önüne alındığında, çocukların virüsün zaten farkında olması şaşırtıcı değildir. Çocuklar, çevrelerinde akan gündemleri hem dinleyerek hem de gözlemleyerek, kaçınılmaz bir şekilde ailelerinin endişelerini fark edip hissedeceklerdir.Bu bağlamda çocukların aileleri ile kendi endişeleri hakkında konuşabilmeleri, bu rahatlığı hissetmeleri çok önemlidir. Çekinmeden onların sorularına cevap vermek sağlıklıdır.Öncelikle çocuklarla koronavirüs hakkında konuşmaktan korkmayın. Sorularını dürüstçe ve yaşlarına uygun bir şekilde cevaplamak için fırsatlar sağlamak, oluşabilecek kaygıyı azaltmaya yardımcı olacaktır.O zaman gelin birlikte çocuklarla koronavirüs üzerine konuşabilmenin yollarına göz atalım.• Sakin bir şekilde ve tonda onlarla koronavirüs hakkında konuşmak• Virüs hakkında neler bildiklerini sormak, böylece yanlış anlamaları açıklığa kavuşturmak için fırsat sağlamak• Yeni ve stresli durumlar ortaya çıktığında endişe yaşamanın normal olduğunu bilmelerini sağlamak• Güvende kalmak için neler yapabileceklerini açıklayarak onlara kontrol duygusu vermek (örneğin ellerini düzenli olarak yıkamak, öksüren veya hapşıran insanlardan uzak durmak)• Onları gereksiz bilgi (örneğin ölüm oranları) ile boğmamak çünkü bu onların kaygılarını ciddi düzeyde artırabilir• Çocuklarda koronavirüsün yetişkinlere göre daha az yaygın ve şiddetli olduğundan haberdar olmalarını sağlamakBüyükanne ve büyükbaba gibi sağlığından endişe duyabilecekleri kişilerle düzenli uzak temasa (örneğin telefonla vs.) izin vermek, onlara iyi olduklarını ifade etmelerini kendilerinin direkt uzak temasta bulunarak sağlamalarına izin vermek.Çocuklarla koronavirüs ile ilgili nasıl hissettikleri hakkında konuşmakÇocuğunuza hastalanma konusunda endişelenmenin normal olduğunu açıklayın. Çocuğunuzun endişelerini dinleyin ve gelecekte ortaya çıkabilecek her konuda onlara yardım etmek için orada olduğunuzdan emin olmasını sağlayın. Koronavirüsü çocuklara anlatırken sakinliğinizle onlara model olmak ve onları gereksiz endişelerle uyarmamak önemlidir. Çocuklar kendi endişelerini nasıl yöneteceklerine dair ipuçlarını arayacaklardır, bu nedenle konuyu gündeme getirmeden ve sorularını cevaplamadan önce sizin sakin olmanız ve kendi endişelerinizi yönetmeniz önemlidir.Medyaya maruz kaldıkları zamanı sınırlamakÇocukların koronavirüs hakkındaki medya erişimine ne derecede maruz kaldığını fark edip, bunu kontrol altında tutmak önemlidir. Çünkü sık maruz kalma çocukların koronavirüs hakkında korku ve kaygı düzeylerini artırabilir. Haberleri izlerken, dinlerken veya okurken çocuğunuzla birlikte olmaya çalışın, böylelikle oluşabilecek sorularını hemen cevaplayabilir veya endişelerini korkuya dönüşmeden giderebilirsiniz.Kaynakça:Australian Psychological Society; Tips for coping with coronvirus anxiety.http://www.efpa.eu/covid-19/how-do-our-international-colleagues-deal-with-covid