Aile bireyleri, çocukların dil edinimi sürecindeki ilk öğretmenleridir. Çocuklar genelde ilk olarak aileleri ile iletişim kurar ve hayatları boyunca da aile rolü bireyler üzerinde kritik önem taşımaktadır. Araştırmalar da aile üyelerinin ve çevresel etkenlerin çocukların dil gelişim sürecindeki önemini vurgulamaktadır. Bu nedenle aile bireylerinin, çocukların dil edinimi konusunda bilinçlenmesi çok önemlidir. 


Çocukların gelişimine uygun bir erken çocukluk eğitimi noktasında aile ile iş birliği içinde olmak çok önemlidir. Çocukların maruz kaldığı dil ve kültürel öğeler, çocukların gelişimi üzerinde çok önemli etkiler bırakmaktadır. Bu nedenle, sağlıklı bir erken çocukluk dönemi geçirilmesi ve okulda geçirilen verimli vaktin evde de ailelerin iş birliği ile devam etmesi, en etkili sonuçlar için mühimdir. Bu nedenle, ailelerin çocukların gelişimi ile ilgili düşüncelerini öğrenerek, özel bir müfredat ya da plan hazırlanması, en üst düzey verim alınmasına olanak sağlamaktadır.

 

Bu doğrultuda, uzmanlar tarafından ailelere yönelik bazı öneriler sunulmuştur.

İlk olarak çocuklarla birlikte kitap okumak. Çocukların ilgilerini çeken konularda, kitap, dergi, karikatür ya da şiir okumak çocukların dil gelişimi olumlu yönde etkilemektedir. Araştırmalar gösteriyor ki, kitap okuma alışkanlığına sahip ebeveynlerin çocuklarında da düzenli bir okuma alışkanlığına karşı eğilim daha fazladır. 

Çocuklarla kitapta bulunan ya da farklı bir resim hakkında konuşmak. Resimde neler olduğunu konuşmak ya da resmi betimlemek, çocukların dil gelişimini olumlu yönde etkilemektedir. 


Düzenli bir okuma saati belirlemek, çocuklarda kitap okuma alışkanlığı oluşmasını desteklemektedir. 

Restoran menülerini, takvimleri ya da herhangi bir kullanma talimatını çocuklara okuyarak, okuma alışkınlığı günlük hayatın içinde çocuklara aşılanabilmektedir.


Çocuklarla birlikte alışveriş listesi hazırlamak ve liste hakkında konuşmak, çocukların dil gelişimi destekleyecek verimli bir aktivitedir. 


Çocukları oyun oynayarak öğrenmeye teşvik etmek de önemlidir. Örneğin, çocukların ulaşabilecekleri ve ilgilerini çekebilecek şekilde kalem, kağıt, boya kalemi, kitap gibi materyallerin bulunması da çocuklarda dil gelişimini destekleyebilecek bir diğer durumdur.


Çocukların yazı yazdığı kağıtları evde sergilemek de çocuklarda teşvik oluşturmaktadır. Böylelikle çocuklar, kendilerine saygı duyulduğunu ve değer verildiğini rahatlıkla anlayabilirler ve bu durum da çocuklarda istek oluşmasına olanak sağlamaktadır.


Görüldüğü üzere, çocukların dil gelişiminde ailenin rolü yadsınamaz. Ailelerin bu konuda bilinçli bir şekilde hareket etmesi, çocuklar için kritik derecede önemlidir.


Kaynak:

Jackman, Hilda L. EarlyEducationCurriculum: a Child's Connection tothe World. Thomson/Delmar Learning, 2009.