Aleksitimi: Duyguları Tanıma, Ayırt Etme ve İfadede Güçlük