Üyelik Sözleşmesi

I.Sözleşmenin Tarafları

1.1 Amigdala Agency’nin sahip olduğu Gonullupsikolog.org web adresi kısaca “GönüllüPsikolog" ya da “Site”olarak anılacak, işbu sözleşmede taraflardan www.gonullupsikolog.org internet adresindeki içeriği kullanmak üzere üye olan gerçek veya tüzel kişiler kısaca "DANIŞAN" olarak , yardıma ihtiyaç duyduğunuz alanlardaki ruh sağlığı çalışanları kısaca "DANIŞMAN" olarak anılacaktır.

II.Tanımlar

2.1 DANIŞAN (Üye): GönüllüPsikolog uygulamasında/web sitesinde, profil bilgilerini doldurmuş ve bu belirttiği bilgilerin doğru olduğunu ve 18 yaşından büyük olduğunu kabul ve taahhüt etmiş ve belgelendirmiş, iş bu SÖZLEŞME’yi kabul ederek GönüllüPsikolog hizmetlerinden faydalanma isteğini beyan etmiş kişilerdir.

2.2 DANIŞMAN (Uzman): GönüllüPsikolog uygulamasında DANIŞMAN’lara özel profil bilgilerini doldurmuş ve bu belirttiği bilgilerin doğru olduğunu ve 18 yaşından büyük olduğunu kabul ve taahhüt etmiş, uzmanlığını sunduğu resmi belgelerle (diploma, sertifika vb.) belgelemiş, GönüllüPsikolog.org hizmet sözleşmesini kabul etmiş, başvurusu GönüllüPsikolog tarafından kabul edilmesi halinde, GönüllüPsikolog uygulamasında tamamen gönüllü olarak hizmet vermek istediğini beyan etmiş kişilerdir.

2.3 GönüllüPsikolog üyesi olan danışman toplamda belirli sayıda (5) oturumu ücretsiz şekilde danışana sunmayı kabul ve taahhüt eder. Kişinin ihtiyacına ve durumun ciddiyetine göre, bu sayı değişebilir. Buna ilişkin karar konusunda, uzman gonullupsikolog.org yönetimine önden bilgi vererek insiyatif kullanabilir. Bu görüşmeler sürecinde danışandan bedel adı altında ücret isteyen danışman site yönetimince sistemden derhal çıkarılır. Site yönetimince belirtilen sayı aşıldıktan sonra istenen ücret GonulluPsikolog platformu açısından bağlayıcı olmayacaktır.

III.Genel Hükümler

3.1 GönüllüPsikolog DANIŞAN’ların gönüllü DANIŞMAN’larla iletişime geçmelerini sağlayarak, danışmanlık hizmeti alabilecekleri bir platform olarak sadece gönüllü ve maddi bedel olmaksızın aracılık hizmeti verir.

3.2 Gönüllü online psikolojik danışmanlık hizmeti sağlanmasına aracılık eden GonulluPsikolog.org’un amacı; bir uzman tarafından (uzman psikolog, psikolojik danışman, klinik psikolog, psikolog) görüntülü, sesli ve yazılı iletişim kanalları ile kişiye ihtiyaç duyulan psikolojik yardım ve destekleyici danışmanlık hizmetinde, kullanıcıların birbirine ulaşmasını sağlayacak çevrimiçi (online) buluşma platformunu oluşturmaktır. Sağlanacak danışmanlık hizmetinin gerçekleşeceği teknoloji tabanlı ortam danışman ve danışanın kendi inisiyatifindedir, bu noktada GönüllüPsikolog’un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

3.3 GonulluPsikolog siteyi kullanıma açacağı, gönüllü danışmanlık hizmeti alacak danışanları, dönemsel olarak belirli şartlara göre düzenleme yetkisine sahiptir.

3.4 Online danışma hizmeti zaman, mekan ve ekonomik olarak yüz yüze terapi alma imkanı olmayanlar veya almak istemeyenler için bu alanda bir psikolojik danışmanlık desteğinden faydalanmasını sağlar. GonulluPsikolog.org’un aracılığıyla sağlanan gönüllü online danışma hizmetinin yüz yüze terapiler için geçerli tüm etik kurallara uymak şartıyla verileceği fakat yüz yüze psikolojik danışmanlığın ve terapinin tam karşılığı olacağını garanti etmemektedir.

3.5 Gonullupsikolog.org platformunda danışana sadece psikolojik danışmanlık hizmeti ve terapi olanağı sağlanmaktadır. Söz konusu hizmet  tıbbi bir tedavi hizmeti değildir. İlaç tedavisine başlama, doz ayarlama veya ilaç tedavisini bırakma gibi uygulamalar asla yapılmaz 

3.6 Uygulamaya ÜYE (DANIŞAN) olabilmek için; Reşit olmak (18 yaşını doldurmuş olmak), kendi kararlarını alabilme ve uygulayabilmesinde engel olabilecek, kanuni olarak vesayet gerektirebilecek bir durumunun olmaması, herhangi başka bir yasal sebeple GonulluPsikolog ile bu SÖZLEŞME’nin hükümlerine baştan aykırı düşmek gibi üyeliği engelleyecek bir duruma sahip olmamak, Kullanıcı adı seçiminde genel ahlak kurallarına uymak ve telif hakkı, marka veya ticari unvanları ihlal eden bir durum taşımıyor olması gerekmektedir.

IV.Site kullanıcıları için geçerli hak ve yükümlülükler

4.1 Site üyeliği kişiseldir, başkası adına üyelik veya hizmet alımı gerçekleştirilemez.

4.2 Siteyi sadece 18 yaşın üstünde olduğunu herhangi bir resmi belge ile ispat etmiş olan kullanıcılar kullanabilir.

4.3 İşbu sözleşme Sitenin belirlediği internet adresindeki programın üyelik koşulları ve kullanım şartlarını belirlemek üzere düzenlenmiştir. Üyelik kaydını tamamlamış olan her kullanıcı (DANIŞAN ve DANIŞMAN) aşağıdaki sözleşmenin mevcut tüm şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılır.

4.4 Siteye üye olurken ad, soyad, telefon v.s. bilgileri tam ve doğru girilmelidir. Bu bilgilerin eksik olduğu veya doğru olmadığı durumlarda Site, bu üyenin profilinde herhangi bir uyarıda bulunmadan değişiklik yapma, bu üyenin üyeliğini askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutar. 

4.5 Üye olurken verilen bilgilerin eksik veya hatalı olması nedeniyle meydana gelecek aksaklıklardan Site sorumlu değildir.

Üye bilgilerinin üyenin ihmali dolayısıyla yetkisiz kişilerce okunmasından veya değiştirilmesinden dolayı gelebilecek zararlardan Site sorumlu değildir.

Kullanıcılar tarafından siteye yüklenen veriler üyelik sona erdikten 3(üç) ay sonra kalıcı olarak silinir. Kullanıcılar, üyeliğini sonlandırdıktan sonraki bu 3(üç) ay içerisinde yüklediği verilerini alabilir, Aksi takdirde site hiçbir sorumluluk kabul etmez. İnternet üzerinden sağlanan servislerde güvenlik ve depolama teknolojilerinde %100 garanti verilemediğinden ‘’Kullanıcı’’ sisteme yüklediği evrakların güvenliğinden ve yedekleme işlemlerinden kendisi sorumludur.

4.6 Sözleşme ile birden fazla özel veya tüzel kişi için satış gerçekleştirilemez. Kullanım hakkı, bedelli ya da bedelsiz olarak üçüncü kişilere devredilemez.

4.7 Site içerisinde yer alan blog, yorum, fotoğraf, sosyal ağ vb modüllerin içinde paylaşılan her formatta içeriğin her türlü sorumluluğu bunu paylaşan kişiye/kullanıcıya aittir. Kişi; anonim ya da görünür biçimde yaptığı her paylaşımdan kendisi sorumludur. Bu konuda Siteye hiçbir sorumluluk yüklenemez.

4.8 Görüşme esnasında ya da sonrasında DANIŞAN’lar tarafından Gonullupsikolog.org’a üye olan DANIŞMAN’lar hakkında yapılan yorumlara karşı herhangi bir iddia ve suç duyurusunda bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. 

4.9 Danışan ve Danışmanlar, Türk Ceza kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca suç ve kabahat teşkil edecek herhangi bir paylaşımda bulunamayacaklardır. Suç teşkil edecek ifadeler ve paylaşımlar derhal site yönetimi tarafından silinecek ve ilgili mercilere ivedi şekilde şikayette bulunulacaktır. 

4.10 Site kullanıcısı, DANIŞAN ve DANIŞMANLAR, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder.

4.11 Kullanıcılar üyelik kaydı yapılırken doğru bilgileri girmekle yükümlüdür. Girilen kişisel bilgilerin güncel ve doğru olduğu kullanıcı tarafından kabul ve taahhüt edilir. Bu bilgilerin eksikliği ve/veya doğruluğundan emin olunamadığı durumlarda Site, kullanıcının aldığı hizmeti sonlandırma hakkına sahiptir.

4.12 Site ile ilgili değişiklikler, kullanıcılara üye olurken bildirdikleri e-posta adreslerine ve/veya cep telefonlarına SMS olarak gönderilecektir. Geçersiz bir e-posta adresi veya telefon numarası bildirilmesinden dolayı kullanıcılara bildirilemeyen değişiklikler ve güncellemeler dolayısıyla kullanıcıların uğrayacağı zararlardan Site sorumlu değildir.

4.13 Kullanıcı, üye olurken bildirmiş olduğu e posta ve telefonlara, Siteden gönderilecek tüm mesajları almayı kabul etmiştir. E-posta ve telefonlarda değişiklik olması halinde bu durum Siteye bildirilecektir. Aksi takdirde Site tarafından tüm bilgilendirme ve güncelleme mesajları üye olunurken beyan edilen e-posta ve telefonlara gönderilmeye devam edilecektir.

4.14 Kullanıcıların kayıtlı tüm verileri gizli tutulur ve üçüncü kişilerce görülemez. İyi niyetli bir şekilde şüpheye mahal bırakmamak adına Site, bu bilgilerin gizliliği için elinden gelen güvenlik standartlarını sağlar. Bu bilgiler yalnızca idari ve adli makamlarca istenildiği takdirde yetkili makamlarla paylaşılır.

4.15 Görüşmelerde danışan ile danışman arasında konuşulan konular gizlidir ve etik bakımdan iki taraf arasında kalır. Ancak;  danışanın görüşme esnasında ve sonrasında kendine zarar verebilecek bir davranışı olduğu danışman tarafından anlaşıldığı takdirde aradaki görüşmeler ilgili kurum ve kişilerle paylaşılabilecektir.

4.16 GönüllüPsikolog sadece DANIŞMAN ve DANIŞAN’ı bir araya getiren aracı bir oluşumdur. Fakat DANIŞMAN ve DANIŞAN arasında gerçekleşecek olan görüşme/seans/online terapi sürecinde oluşacak istismar, hakaret, yanlış bilgilendirme, kötüye kullanım ve benzeri olumsuz durumlardan GönüllüPsikolog sorumlu tutulamaz. Online terapinin/görüşmenin/psikolojik desteğin içeriği GönüllüPsikolog tarafından yönetilmemekte, bu içerik konusunda GönüllüPsikolog herhangi bir sorumluluk almamaktadır.

4.17 Bilgiler, site tarafından anonimleştirilerek akademik unsurlar ve/veya teknolojik geliştirmeler için kullanılabilir.

4.18 Randevuya erken ya da geç kalınması durumunda, seans ve oturumların nasıl düzenleneceğine dair karar insiyatifi DANIŞMAN’dadır.
4.19 Görüşmeler DANIŞAN ve DANIŞMANın ortak karar vereceği bir online platform üzerinden gerçekleşecektir. Online platform üzerinden yapılan görüşmelerde danışman ile arasındaki görüşmede meydana gelen bir sorun sebebiyle danışan kendi insiyatifi ile uygun gördüğü durumlarda kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunabilir. Söz konusu durumda gonllupsikolog.org un sorumluluğu bulunmamaktadır. 

4.20 Site dilediği zaman dilimi içerisinde içerik, grafik ve tasarım geliştirme ve güncelleme yapabilme hakkına sahiptir. Site ayrıca kullanılan özellikleri değiştirme, kaldırma veya yeni özellikler ekleme hakkına sahiptir.

4.21 Danışmanlar, diğer kullanıcılara ya da diğer 3. şahıslara vereceği hizmetten kendisi sorumludur ve etik kurallar gereği bu hizmetleri vereceğini şimdiden kabul ve taahhüt eder. Site, danışmanların veremediği hizmetlerde sorumluluk üstlenmez, taraf olmaz.

4.22 Sisteme kayıtlı olarak hizmet veren tüm DANIŞMAN’lar, diploma ve CV’lerini GönüllüPsikolog ile paylaşmak durumundadır. Danışmanlar paylaştıkları resmi belgelerin gerçek belgeler olduğunu taahhüt eder. Paylaşılan belgeler site tarafından incelendikten sonra, sistemde kullanıcının kaydı onaylanır ve danışman site üzerinden hizmet vermeye başlayabilir. Ancak DANIŞMAN’lar tarafından sağlanacak hizmetin kalitesi ya da uygunluğu garanti edilmemektedir ve bu gibi durumlarda GönüllüPsikolog sorumlu tutulamaz.

4.23 DANIŞAN, DANIŞMAN’ın yeterliliği ve uzmanlığı konusunda, tek sorumludur. DANIŞAN, bir DANIŞMAN’la iletişim kurduğunda herhangi bir şekilde şüpheye düştüğü taktirde, gecikmeden iletişimi koparmalı ve GönüllüPsikolog yönetimini haberdar etmelidir. DANIŞAN bu SÖZLEŞME’yi kabul ederek GönüllüPsikolog web sitesinin, oluşacak zararlarda sorumlu ve/veya taraf kabul etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.24 GönüllüPsikolog hizmet veren DANIŞMAN’ların vermiş olabilecekleri; bilgi, tedavi tavsiyeleri, ya da önermiş olabilecekleri kurum, ürün ve diğer DANIŞMANlar hiçbir koşul altında GönüllüPsikolog tarafından tavsiye edilmiş, yönlendirilmiş, önerilmiş ve onaylanmış olarak kabul edilemez. Bu sebeple GönüllüPsikolog DANIŞAN’ın yukarıda belirtilen ve DANIŞMAN’lar tarafından sağlanan bilgi ya da tavsiyeleri doğrultusunda oluşacak zarar ve kayıplardan hiçbir koşul altında sorumlu olmayacaktır.

4.25 Siteye DANIŞAN ve DANIŞMAN tarafından eklenen her türlü bilgi, doküman, hizmet, yazı, ifade, dosya, görüntü vs. kaynaklara ait yasal sorumluluk DANIŞAN VE DANIŞMAN’lara aittir. Kişi anonim ya da görünür biçimde yaptığı her paylaşımdan kendisi sorumludur. Bu konuda GönüllüPsikolog web uygulaması hiçbir sorumluluk altında değildir. DANIŞAN’lar ve DANIŞMANlar tarafından suç teşkil edecek, yasalara, uluslararası anlaşmalara aykırı ve GonulluPsikolog web sitesinin ve mobil uygulamasının amacına aykırı bilgi yayınlanamaz ve iletilemez.

4.26 Online danışmanlık hizmeti, gizlilik ilkesine göre gerçekleştirilmektedir. Danışana ait kimlik bilgileri gizli tutulur ve üçüncü şahıslarla paylaşılmaz. Yalnızca savcılık ve emniyet birimi tarafından istenildiği takdirde yetkili makamlarla paylaşılır. Telefon ya da anlık mesajlaşma programlarıyla veya görüntülü gerçekleştirilen konuşmalar DANIŞANın onayı alınmadan asla kayıt edilmez, dinlenilmez ve gözlem altında yapılmaz. Bu sebeple GönüllüPsikolog web sitesinin /mobil uygulamasının seans süresince gerçekleşen iletişimin içeriği ile ilgili hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. DANIŞMAN’ın ya da DANIŞAN’ın kayıt alması, ekran görüntüsü alması, aldığı kayıtları üçüncü kişilerle ya da halka açık mecralarda paylaşması durumundan GönüllüPsikolog hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

4.27 Hizmet içeriğinin tamamı telif hakkı, patent, marka tescili ve fikri mülkiyet haklarına tabii yasalar çerçevesinde korunmaktadır. İş bu sözleşmeyi kabul edilerek GönüllüPsikolog tarafından aksi ifade edilmedikçe web sitesindeki /mobil uygulamasındaki hizmetlerin ve içeriğin bir kısmını ya da tamamını değiştirilmeyeceği, kopyalanmayacağı, kiralanmayacağı ve satılmayacağı kabul ve taahhüt etmiş olunur. Tüm yazılım ürünleri üzerinde tasarruf ve telif hakları Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde Amigdala Agency’ye aittir.

4.28 Danışanın seans sırasında yaptığı ve danışana zarar verebilme ihtimali bulunan her türlü kusurlu davranıştan bizzat kendisi sorumludur. GönüllüPsikolog danışanın sorumsuzluğu ve kusurlu davranışlarından meydana çıkacak durumlardan asla sorumluluk taşımamaktadır.  

Danışman can, mal kaybına yol açan veya Türk Ceza Kanunu uyarınca suç teşkil eden tüm fiillerden şahsen sorumludur. Kullanıcıların işbu sözleşmede belirlenen koşullara uymamasından dolayı kendilerine veya diğer kullanıcılara gelebilecek zararlardan Site sorumlu değildir.

4.29 Danışanların ve danışmanların işbu sözleşmede belirlenen koşullara uymamasından dolayı kendilerine veya diğer kullanıcılara gelebilecek zararlardan GönüllüPsikolog sorumlu değildir.

4.30 Site programın yayınını bakım ve güncelleme amaçlı herhangi bir zaman diliminde geçici olarak durdurabilme ve öncesinde haberdar etmek üzere tamamen durdurabilme hakkını elinde tutar.

4.31 Yazılım ürününe, beraberindeki basılı malzemelere ve yazılım ürününün (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla yazılım ürününe eklenmiş her türlü görüntü, fotoğraf, canlandırma, video, ses, müzik, metin ve mini uygulama ile gelişen teknolojiler nedeniyle meydana gelen yeni kayıt sistemleri de dahil olmak üzere) bütün kopyalarına ait tüm tasarruf ve telif hakları Site’ye aittir.

4.32 Güvenlik ve Gizlilik Politikası gereği, Site, danışanın veya danışmanın, siteyi hatalı kullanımından veya sayfa içeriklerinden doğacak olan hiçbir maddi veya manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. Doğası gereği internet bağlantılı hizmet veren tüm yazılım ve tüm servislerde %100 güvenlik mümkün olmadığından ve %100 güvenlik vaat edilemeyeceğinden dolayı ‘’Site’’ yazılımlarında güvenlik amaçlı her türlü tedbiri aldığını ve zaman içerisinde ortaya çıkabilecek olası eksiklik ve açıkları gidermeyi taahhüt etmekle birlikte ‘’ Site’’ gerek sehven yapılan veya düzenlenen gerekse zaman içerisinde ortaya çıkan ve/veya fark edilemeyen hatalar, eksiklikler ve/veya açıklardan dolayı hiçbir maddi ve manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. Kullanıcı, iş bu kullanım şartlarını kabul etmiş sayılır.

4.33 Site kendi kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Site, bu internet sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

GönüllüPsikolog.org yazılımının tüm hakları Site’ye aittir. Kullanılmış olan tasarım, grafik ve içerik kopya edilemez. Hiçbir şekilde izinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve pazarlanamaz. Aksi halde Türk Ceza Kanununun Bilişim Suçları başlığı altında düzenlediği ilgili kanun ve hükümler uygulanacaktır. Bu gibi kural ihlalinde bulunduğu belirlenen üyelerin kullanım haklarının iptali, Sitenin inisiyatifindedir.

4.34 Alıcının, bu sözleşme hükümlerine aykırı hareket etmesi halinde, Site bu sözleşmeyi tek taraflı olarak hemen sona erdirebilir. Bu durumda üyenin kullanıcı hesabı dondurulur. Üyeye ait veriler sistem tarafından 3(üç) ay daha saklanmaya devam edilir ve bu süre sonunda silinir.

Sistemde çerez (cookie/tanımlama bilgileri) kullanıldığını, çerezlerin bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarındaki sabit diskte çerez dosyasına aktardığı bilgi parçaları olduğunu, bunların kullanıcıların siteyi gezinmesine olanak sağladığını ve gerektiğinde siteye erişen kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun içeriklerin hazırlanmasına yardımcı olmaktadır.

4.35 Danışan ve danışmanlar; tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası anlaşmalara aykırı içeriğe sahip hizmet, mesaj, fotoğraf, metin paylaşamaz.

4.36 Danışanlar, gönüllü olarak sağlanan hizmetin ayıplı, eksik veya hatalı çıkması halinde Site’ye durumu doğrudan bildirmekle yükümlüdür. Bu gibi durumun olması halinde kullanıcılar siteye info@gonullupsikolog.org e-posta adresinden durumu bildirmelidir.

Site söz konusu ayıp, eksik ve hatadan sorumlu değildir. Sadece; söz konusu hizmetin kalitesinin ve doğruluğunun teyit edilmesi amacıyla bilgilendirme yapılacaktır. 

4.37 Sitenin kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak mesaj ve dosyalardan veya hizmetlerden Site sorumlu değildir.

4.38 Sitede yer alan bilgiler, fotoğraflar, linkler kopyalanarak başka bir hizmet için kullanılamaz.

4.39 Danışanlar diledikleri takdirde ve diledikleri zaman üyelikten çıkabilirler. Site aynı şekilde herhangi bir uyarı yapmadan veya herhangi bir sebep göstermeden üyeliği iptal etme hakkına sahiptir. 4.40 Site, mekanik, elektronik veya iletişimsel arıza veya bozulma gibi kendi inisiyatifi dışında gerçekleşen nedenlerden kaynaklanan hatalar yüzünden, bu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirememekten sorumlu değildir.

4.41 Üyeler, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Sitenin mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatına haiz olduğunu ve Üyeler tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Kullanıcılar site’yi kullanırken ayrıca aşağıdaki kurallara uyacağını kabul ve taahhüt eder;

İçeriği hukuka aykırı yıldırıcı, tehdit edici, hakaret niteliğinde olan, genel ahlaka aykırı, yakışıksız, edebe aykırı, pornografik, aşağılayıcı, karalayıcı, küfürlü, lekeleyici, radikal, fanatizm içeren ve benzeri her türlü bilgi ve görüşlerde bulunmamak.

Danışanlar, danışmanların izni olmaksızın sosyal medya hesaplarından kendilerine ulaşamaz, hiçbir şekilde mesaj gönderemez ve rahatsız edemez.

Danışman, iletişim bilgilerini kullanıcılar ile paylaştığında doğabilecek tüm zarar ve istenmeyen durumlardan kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

Danışmanlar, maddi çıkar sağlamak amacıyla (para, kontör, kredi kartı bilgileri) isteyemez, kendisine ait banka hesap bilgisi paylaşamaz ve/veya dolandırıcılığa yeltenemez.

Danışanların ve danışmanların birbirleriyle paylaştıkları her türlü kişisel bilgiden doğabilecek sorunlarda sorumluluk tarafların kendilerindedir, siteye ait değildir, site sadece temsili ara birleştirici, aracı bir platform konumundadır.

Görüşme esnasında Türkiye Cumhuriyeti yasa ve mevzuatına aykırı davranışlarda bulunulduğu veya bulunmaya teşebbüs gösterildiğine dair site yönetiminde herhangi bir izlenim bulunmasi halinde ilgili merciilere başvuru hakkı saklıdır. 

Görüşme esnasında; din, siyaset, ırkçılık, fanatizm, cinsellik, pornografi vb. gibi konularda konuşmamak, bu tür hareketlerde bulunmamak,

Görüşme esnasında yapılan danışanların ve danışmanların kendi iradesiyle yaptığı konuşmalardan sitemiz sorumlu tutulamaz. Danışan ve danışman, rahatsız olduğu bir durumla karşılaştığında bunu siteye e-posta yoluyla bildirmelidir.

Site, gönüllü psikolojik destek almak üzere siteye kayıt olmuş danışmanlara ulaşma amacının dışında kullanılamaz (Site’ye yazılı olarak bildirilmeden ve site’nin rızası olmadan gerçek dünyada buluşmak, adres veya buluşma yeri belirterek bir araya gelmek vb.) Kendi iradesiyle böyle bir davranışta bulunan tüm kullanıcıların karşılaşacağı olumsuzluklardan site kesinlikle sorumlu tutulamaz.

Kullanıcılar görüşme esnasında başka sitelerin, marka, ürün, hizmet değeri taşıyan farklı ürünlerin ve hizmetlerin reklamını ve tanıtımını kesinlikle yapamaz. Bu tür davranışlarda bulunan kullanıcılar sistemden atılır ve engellenir.

4.43 Yukarıdaki listelenen kuralların dışına çıktığında doğabilecek tüm zarardan sorumlu olduklarını ve Site’nin bu zararlardan sorumlu olmadığını kabul eder. Ayrıca site, bu tür davranışlarda bulunan kullanıcıları sistemden atmayı, engellemeyi ya da yetkili mercilere bildiride bulunma hakkını elinde saklı tutar.

4.44 Kullanıcılar, aralarındaki mesafeli satış sözleşmesinden kaynaklı doğacak ihtilaflardan dolayı Sitenin, idare ve yargı kararları dahil olmak üzere, herhangi bir zarara uğraması halinde onaylamış oldukları Site üyelik sözleşmesi ve sitedeki diğer kurallar kapsamında Sitenin söz konusu zararları kendilerine rücu etme hakkı olduğunu kabul ederler.

4.45 Bu sözleşmenin herhangi bir hükmü uygulanamaz veya geçersiz addedilirse, bu geçersizlik sadece bu durum ile sınırlandırılır ve sözleşmenin geri kalan kısmı tamamen geçerliliğini korur.

4.46 Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, taraflar bu sözleşmeden ve projeden kaynaklanan taahhütlerinin herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar taraflar açısından gecikme ve ifa etmeme veya temerrüt sayılmayacak veya bu durumlar için herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. 

“Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve tarafların gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, salgın, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir. Mücbir sebeplerden birinin oluşması durumunda, bir taraf diğer tarafa 15 (onbeş) gün içinde herhangi bir yolla bildirimde bulunarak Sözleşme hükümlerini askıya alabilir, mücbir sebep halinin üç aydan fazla sürmesi halinde ise taraflar sözleşmeyi feshedebilirler.

4.47 İşbu sözleşmeden kaynaklanan her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (Çağlayan ) Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu Taraflar kabul etmişlerdir.

Bu sözleşme alıcının sisteme üye olduğu tarihten itibaren üyeliğini sonlandırana kadar geçerlidir.