Gizlilik Sözleşmesi

GİZLİLİK POLİTİKASI & KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Gonullupsikolog.org sitesi olarak kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesine saygı duyuyor ve sitemizde geçirdiğiniz süre zarfında bunu sağlamak için çaba sarf ediyoruz. Kişisel bilgilerinizin güvenliği ile ilgili açıklamalar aşağıda bilginize sunulmuştur.

1- GİZLİLİK POLİTİKASININ KAPSAMI

Gonullupsikolog.org sitesi üyelik aşamasında ve daha sonrasında sizden bazı kişisel bilgilerinizi talep eder. Vermiş olduğunuz bilgiler üyelik ve site sözleşmesinde belirtilen kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak ve üçüncü şahıs ve kurumlarla paylaşılmayacaktır. Ancak kamu güvenliğinden sorumlu resmi makamlarca talep halinde kişisel bilgilerinizi paylaşma hakkını saklı tutar.

Kayıtlı kişisel bilgileriniz hiçbir şekilde satılamaz, kiralanamaz ya da başka bir kurum ya da kuruluş ile karşılıklı değiştirilmez. Site tarafından toplanan bilgiler genel kullanıma açık olmayan güvenli bir ortamda saklanır. Gonullupsikolog.org ortamdaki bilgileri korumak için her türlü önlemi alır. Ancak buna rağmen güvenlik ile ilgili konularda bir garanti verememektedir.

Kayıt sırasında girdiğiniz kişisel bilgilerinizi istediğiniz her zaman güncelleme ve değiştirme hakkınız bulunmaktadır. Gizlilik sözleşmesi ve site sözleşmesine uymadığınız takdirde site üyeliğinizi silmeye ya da askıya almaya yetkilidir.

İnternetin yapısı gereği bilgiler internet üzerinde yeterli güvenlik önlemleri almaksızın dolaşabilir ve yetkili olmayan kişiler tarafından alınıp kullanılabilir.

Bu kullanım ve kullanımdan doğacak zarar Gonullupsikolog.org’a ait değildir.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve verilen hizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi için Gonullupsikolog.com, üyelerinin IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla kullanılabilir.

Sistemde yer alan Danışmanlar ve Danışanlar, birbirlerine karşı; kabul edilmiş olan Hizmet Sözleşmesi ve işbu Gizlilik Sözleşmesi metninde yer alan gizlilik taahhütleri ile bağlıdırlar. Zira hem Danışman hem Danışan, hem de üçüncü herhangi bir Kullanıcı; gonullupsikolog.org sistemini kullanma fiili ile bağlantılı olarak elde etmiş olduğu her türlü bilgi ve veriyi, yine gizlilik prensibi ile saklayacak ve danışan/danışman ilişkisi dışında üçüncü herhangi bir kişi ile herhangi bir amaç/neden altında paylaşamayacak ve/veya işleyemeyecektir.

Gizlilik Sözleşmesi ile Hizmet Sözleşmesi arasında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ilgilendiren bir uyuşmazlık çıkması halinde, işbu Gizlilik Sözleşmesi uygulanacaktır.

2- DIŞ BAĞLANTILAR

Uygulama web sitesi dahilinde başka sitelere link verebilir. Site bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Bu web sitesinden link ile gidilecek diğer web sitelerindeki kullanım ile ilgili sitelere ait gizlilik sözleşmesi ve üyelik sözleşmesi geçerlidir. Burada bahsi geçen bağlantı verme işlemi, hukuki olarak “atıfta bulunma” olarak değerlendirilmektedir.

3- REKLAMLAR

Sitemizde sponsor olan ve iş birliği yaptığımız dışarıdan şirketlerin reklamlarını yayınlamak olası olabilir. (Google, Özel Şirketler vs.). Bu reklamlar çerez (cookies) içerebilir ve bu şirketler tarafından çerez bilgileri toplanabilir ve bizim bu bilgiye ulaşmamız mümkün değildir.

4- BİLGİ GÜNCELLEME VE DEĞİŞİKLİK

Gonullupsikolog.org gizlilik ve veri koruma prensiplerini güncel tutmak ve ilgili mevzuata uygun hale getirmek için işbu Gizlilik Politikası’nın içeriğini dilediği zaman değiştirebilir. Değişen Gizlilik Politikası Gonullupsikolog.org internet sitesinde ilan edilecektir. İşbu Gizlilik Politikası’nın değiştirilmesinden sonra Gonullupsikolog.org’un hizmet ve/veya uygulamalarını kullanmaya devam etmeniz halinde yapılan değişiklikleri kabul ettiğiniz varsayılır. Gonullupsikolog.org’un değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri internet sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

5- ÇEREZLER (Cookies) 

Çerezleri; Gonullupsikolog.org’un kullanımını kolaylaştırmak, Gonullupsikolog.org ve danışmanlık hizmetlerimizi ilgi ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda daha iyi bir şekilde özelleştirmek amacıyla kullanırız. Çerezler aynı zamanda gelecekte sitemiz üzerinde gerçekleştireceğiniz faaliyet ve deneyimleri hızlandırmak amacıyla da kullanılabilir. Ayrıca çerezleri, insanların sitemizi nasıl kullandıklarını anlamamızı sağlayan isimsiz ve toplu istatistiki verileri bir araya getirmemize ve sitemizin yapılarını ve içeriklerini geliştirmemize yardımcı olmaları amacıyla kullanmaktayız. Bu veriler, sizin kimliğinizi tanımlamamızı sağlayabilecek bilgiler değildir.

Site gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Her üye işbu hizmeti kullanarak veya web sitesini ziyaret ederek, işbu gizlilik politikası hüküm ve şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.

Farklı internet siteleri üzerinde sitemizin trafiğini artırmak adına çerezler (bir karakter dizisi içeren küçük bir dosya) kullanmaktayız. Kullandığımız çerezlerin çoğu oturumunuzu kapattıktan sonra bilgisayarınızın ana belleğinden silinmektedir. Geri kalan çerezler ise kullanıcıların tercihlerini kaydetmek, sitemize tekrar giriş yapıldığında kullanıcıların rahatlıkla tanımlanabilmesi ve kullanıcı eğilimlerini yakından izlemek de dahil olmak üzere hizmetlerimizin toplam kalitesini artırmak için kullanılırlar. Anlaşma yaptığımız kampanya ortaklarımız bu çerezleri kullanarak kullanıcı bilgilerini toplama, dağıtma ve kullanmaya vakıf değildirler. Söz konusu çerezler tarafımızca her türlü kontrol ile geliştirilip uygulamaya konulmuştur. Bu kontrollere göre virüs ya da bilgisayarlara zarar verebilecek bilgiler ve veriler çerezler üzerinde bulunmamaktadır. Ancak bununla beraber kötü niyetli kullanıcıların sunmuş oldukları yazılım ve önlenemeyen datalar ya da kendi hatalarınızdan dolayı bilgisayarınızda var olan virüs ve/veya Truva atı gibi programlar dolayısıyla, sunduğumuz çerezler dolayısıyla herhangi bir şekilde sorumluluğumuz bulunmamaktadır.

Ancak, kullanıcılar dilerlerse çerez dosyasının gelmemesi veya çerez dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

Her Kullanıcı, işbu web sitesini ziyaret ederek, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır. 

Sorularınız ve talepleriniz için bize info@gonullupsikolog.org e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLER

Kullanıcının ve müşterilerinin kişisel verileri, site haricinde yalnızca kullanıcı tarafından ulaşılabilir ve bu bilgiler ancak kullanıcı tarafından güncellenebilir.

Kullanıcının talebi ile kişisel veriler site tarafından da güncellenebilecektir.

Bu siteden toplanan bilgiler şirketin satılması, birleşmesi veya yeniden yapılandırılması gibi durumlardan kaynaklanan şirket yapısındaki değişikliklerde devredilebilir.

Site, işbu gizlilik politikası hükümlerini dilediği zaman web sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Sitenin değişiklik yaptığı gizlilik politikası hükümleri Web Sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlülük kazanır.

Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusunun Kimliği ile Hangi Kişisel Verileri İşlediği: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ikincil mevzuat ile birlikte, Gonullupsikolog.org / Amigdala Agency olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, tarafımıza işbu form ve/veya sisteme yüklenen bilimum veriler ile iletilen kişisel bilgilerinizin, aşağıda açıklanacağı çerçevede kaydedileceği, saklanacağı, güncelleneceği, mevzuatın izin verdiği ve/veya zorunlu kıldığı durumlarda üçüncü kişilere açıklanabileceği veya devredilebileceği, sınıflandırılabileceği ve mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini tarafınıza bildirme yükümlülüğümüz doğmuştur.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşlendiği: Veriler; Gonullupsikolog.org sisteminde hizmet vermeye ve/veya hizmet almaya uygun kişilerin ihtiyaca yönelik olarak belirlenmesi, sistemin amacına uygun olarak Psikolog danışmanlar ile danışanların bağlantısına aracılık edilmesi, ilgili kişilere ulaşabilmesi, Gonullupsikolog.org / Amigdala Agency’nin birlikte hareket ettiği kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği: Veriler, Gonullupsikolog.org / Amigdala Agency ile ve yukarıdaki amaçlara yönelik birlikte hareket diğer şahıs ve kuruluşlar ile paylaşılabilir. Kanun’un 8. Maddesi kapsamında özgeçmiş formu verileriniz, daha spesifik anlamda Kimlik, İletişim, Sağlık Bilgisi, Eğitim-Meslek Bilgisi türündeki ve diğer talep edilmiş olan ve tarafınızca sisteme işlenmesi sağlanmış olan verileriniz; yine aynı madde uyarınca tarafınızın kişisel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla işbu aktarım varış noktalarında aktarımı sağlanmaktadır.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi: Bu kişisel veriler, Kanunda belirtilen hukuki sebeplerle; kişinin kendi açık rızasıyla, ve söz konusu hizmetlerin sağlanması için zorunlu bulunması gibi nedenlere dayalı olarak işbu formun sistem ve Gonullupsikolog.org / Amigdala Agency çalışanları tarafından kaydedilmesi ile otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

Kullanıcının Kanunun 11. Maddesine Sayılan Hakları Kullanıcılar, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca:
  • kişisel verinizin işlenip işlenilmediğini öğrenme;
  • kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
  • kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
  • yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;
  • kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme;
  • kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
  • Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Madde 7 uyarınca yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
  • işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Lütfen kişisel verilerinizin düzeltilmesi, bloke edilmesi veya silinmesine yönelik başvuruları veya verilerin korunmasına ilişkin her türlü soruyu doğrudan site yönetimine bildiriniz. Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Gonullupsikolog.org / Amigdala Agency’nin yine gonullupsikolog.org adresinde bulunan iletişim bölümündeki e-posta adresine yazılı olarak belirtebilirsiniz.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Beyan ve Onayı

Gonullupsikolog.org / Amigdala Agency’ye, işbu form ve/veya sisteme yüklenen bilimum veriler ile iletmiş olduğum kişisel veri ve özel nitelikli kişisel veriler dahil her türlü nitelikli kişisel veri, kurumsal, ticari ve diğer verinin aydınlatma formu kapsamında veri sorumlusu ve/veya veri işleyen olarak tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler ve Veri Sorumlusu’nun gerekli gördüğü durumlar halinde Gonullupsikolog.org / Amigdala Agency’nin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan üçüncü kişiler ile paylaşılması, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler ve Veri Sorumlusu’nun gerekli gördüğü durumlar halinde yurtdışına aktarılması dahil olmak üzere işlenmesine, açık rızam olduğunu beyan ederim. İşbu beyan ve onay formunu, yüz yüze veya Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 4. Maddesi’nin (c) bendi uyarınca, kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamdan birini kullanarak okuyup, anladığımı ve bu şekilde alınan aşağıdaki beyanımın geçerli olduğunu; söz konusu site kullanım formu ve bilimum çevrimiçi veri aktarımı yolları ile Gonullupsikolog.org / Amigdala Agency’ye ileterek kabul etmiş olduğumu beyan ediyorum.